Politiets stemme i rusdebatten | Benedicte Bjørnland

  • Benedicte Bjørnland
    Benedicte Bjørnland
Det er nødvendig å opprettholde et reelt forbud mot narkotika, mener politidirektør Benedicte Bjørnland.

Alle synspunkter, erfaringer og kunnskap om narkotikapolitikk bør komme frem. Også politiets.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I et debattinnlegg i Aftenposten 17. desember mener jurist Torstein Ulserød i Civita at det er utenfor politiets mandat å mene noe om narkotikabruk i samfunnet. Jeg er uenig.

Det ville være oppsiktsvekkende hvis ikke politiet, med vår kunnskap om narkotikakriminalitet langs hele aksen fra ulovlig produksjon, innførsel, salg og ned til brukernivåene, tok del i ordskiftet når fremtidens ruspolitikk skal utformes.

Som etatsleder definerer jeg det som en viktig del av min oppgave å levere beslutningsstøtte til politisk nivå. Det innebærer også å ta del i det offentlige ordskiftet.

Les også

En anonym fars bønn: Cannabis kan virke uskyldig, men kan ødelegge familier. Vår historie er ikke unik.

Slik vi har sett det, er spørsmålet om avkriminalisering av narkotika et tema som har sine tilhengere og motstandere på tvers av politiske skillelinjer. Det skal således godt gjøres å innfortolke noen form for manglende lojalitet til politisk ledelse når politiet flagger sine faglige råd.

Mitt hovedbudskap er at vi må ivareta flere hensyn i en ny ruspolitikk. Jeg har vært tydelig på at rusavhengige bør få bedre helsehjelp enn i dag, og at de ikke bør straffes for sin avhengighet. Unge må møtes med god veiledning og tilpasset oppfølging. Samtidig bør samfunnet opprettholde politiets lovhjemler som er nødvendige for å kunne avdekke, forebygge og bekjempe kriminalitet. Da er det nødvendig å opprettholde et reelt forbud mot narkotika.

Politiet har tro på en modell som balanserer disse hensynene, og på at samfunnets virkemidler kan tilpasses den enkelte enda bedre enn i dag.

Les også

Forskere ved Folkehelseinstituttet: Cannabisbruken vil trolig øke betraktelig

Vi er i gang med en bred samfunnsdebatt om ruspolitikk, der alle synspunkter, erfaringer og kunnskap bør komme frem. Også politiets. Beslutningene skal fattes av politikerne.

Jeg kan forsikre Ulserød om at politi- og lensmannsetaten er lojal til enhver sittende regjering. Vi vil følge opp den politikken som vedtas, også hvis den skulle bli annerledes enn våre faglige anbefalinger på rusfeltet. Frem til dette skal vi gå grundig inn i rusreformutvalgets rapport og utforme politiets høringssvar.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter