Aftenpostens legeroman | Mjølstad, Rønneberg, Myklestul og Getz

Selv om norske fastlegers arbeidsuke er i gjennomsnitt 56 timer, opplever vi at vi ikke har nok tid til hver enkelt pasient, skriver artikkelforfatterne.

Aftenposten har valgt å løfte frem de «umulige» pasientene. Vi vil fremsnakke fastlegekontoret som mulighetenes arena.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Aftenpostens beskrivelse av fastlegehverdagen: «Avføring i heisen. Penis i munnen. Pasienter som truer seg til sykmelding. Er det rart norske fastleger er slitne?» Nei, det er faktisk ikke derfor fastleger flest blir slitne.

Aftenpostens magasinartikkel kan leses som bind nummer to i Nina Lykkes fastlegeroman Full spredning. Beskrivelsen av kravstore, sutrete og urimelige pasienter som årsak til fastlegeordningens varslede sammenbrudd er for overfladisk. Alle fastleger kan fortelle lignende anekdoter.

Fra venstre: Bente Prytz Mjølstad, fastlege og førsteamanuensis, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Marianne Rønneberg, fastlege og phd-stipendiat, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Hans-Christian Myklestul, fastlege og phd-stipendiat, Avdeling for allmennmedisin, UiO og Linn Getz, lege og professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU

Men hverdagen vår er for det meste fylt av relevant og meningsfylt legearbeid. Vår erfaring er at henvendelser og reaksjonsmønstre som ved første øyekast kan fremstå ubegripelige eller urimelige, ofte har en dypere og mer kompleks logikk.

Hvorfor er pasienten redd?

Når en overbekymret mor ringer til legekontoret, er vår oppgave å finne ut hvorfor hun er så redd og avklare om barnet trenger legehjelp. Det er en enkel og viktig jobb å støtte urolige førstegangsforeldre til syke barn. Samtidig gir dette oss muligheten til å bygge en trygg lege-pasient-relasjon for fremtiden.

Pasienter som kommer til fastlegen med «handleliste», er en velkjent og krevende utfordring for den ferske fastlegen. Legestudenter lærer seg å takle slike situasjoner. Strategien er å være lyttende og imøtekommende. Legen danner seg et helhetsbilde av situasjonen. Deretter prioriterer vi og legger en plan sammen med pasienten. Det er sjelden behov for å løse alle problemer med en gang. Som fastleger har vi muligheten til å ta pasienten tilbake til ny konsultasjon.

Bekymring heller enn avsky

En pasient som svarer på en faglig begrunnet avvisning med å kline bæsj i heisen, bør først og fremst vekke bekymring, ikke avsky og latterliggjøring.

Overbelastningen av dagens fastleger skyldes mange forhold. Økte krav og forventninger fra befolkningen er, som Aftenposten beskriver, en del av dette bildet. Men viktigere enn dette er at arbeidsmengden knyttet til hver enkelt pasient har økt. Flere pasienter lever lenger og med mange sykdommer som krever tett oppfølging av fastlegen.

Pasientene skrives dessuten ut fra sykehuset tidligere og sykere enn før. Stadig flere oppgaver overføres fra spesialisthelsetjenesten til fastlegene. Og i tillegg kommer nye pålegg fra helsemyndighetene.

Vi har ikke nok tid

Selv om norske fastlegers arbeidsuke er i gjennomsnitt 56 timer, opplever vi at vi ikke har nok tid til hver enkelt pasient. Det er det vi blir slitne av! Ikke anekdote-pasientene.
Aftenposten har valgt å løfte frem de «umulige» pasientene.

Vi vil fremsnakke fastlegekontoret som mulighetenes arena. En arena der en erfaren fastlege ikke lar seg bringe ut av fatning av «umulige pasienter». Der en vennlig og klok fastlege klarer å se forbi ubegripelig eller urimelig oppførsel. Der ny innsikt og forståelse kan vokse frem i et lege-pasient-forhold som bygger på menneskekunnskap og tillit.

Varierte pasientmøter. Hverdagsplager. Alvorsdiagnoser. Tillit som kan flytte fjell. Det er ikke rart at mange slitne fastleger fortsatt elsker jobben sin.

Les også

Pasienten har alltid rett