Debatt

Investinor skal investere der få andre tør. Det er en viktig, men vanskelig oppgave. | Thomas Falck

  • Thomas Falck
    Styreleder, Investinor
Thomas Falck, styreleder, Investinor
Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.


Aftenposten belyser 24. juni Investinors utvikling og resultater. Styret er helt enige i at den finansielle avkastningen burde vært bedre.

Vekstselskaper bygger nytt næringsliv som skal gi Norge nye arbeidsplasser, skatteinntekter og velferd. Men selskapene sliter med å skaffe kompetent kapital. Mange selskaper flytter derfor ut av landet eller går over ende før de i det hele tatt er kommet ordentlig i gang.

«Dødens dal»

I den tidlige såkornsfasen kan gründere få tilgang på kapital hos Innovasjon Norge. Modne selskaper har Oslo Børs som kilde til kapital. Fasen mellom såkorn og børs kalles ofte «dødens dal». Det er her vi opererer. Det er en viktig, men vanskelig oppgave.

Vi har det siste tiåret stått for rundt en tredjedel av norske ventureinvesteringer. I tillegg er over syv milliarder private kroner utløst og investert sammen med oss i norske vekstselskaper.

Da vekstselskapet Unacast nylig hentet 140 millioner, sa gründer Kjartan Slette: «Investinor fungerte som brobygger og strategisk partner, noe som bidro til å få med det anerkjente internasjonale fondet White Star Capital og Telia på laget.»

Fyller kritisk gap

Investinor har en rekke svært lovende selskaper i porteføljen, og vi forventer høyere avkastning over tid. Børsene svinger og påvirker bokførte verdier. Våre tre børsnoterte selskaper trakk ned avkastningen i 2018. For Investinor er det viktig å stå støtt når det stormer.

Investinors resultater må vurderes i lys av politisk pålagte begrensninger. Eksempelvis kunne vi i årene før 2013 kun investere i politisk definerte bransjer. Bransjer som har gitt bedre historisk avkastning, IT og Life Science, var ikke tillatt.

Investinor fyller et kritisk gap i kapitalmarkedet, ved å tilføre kapital i vekstfasen. Det er vanskelig å måle vår samfunnsmessige effekt, men vi har nå igangsatt et arbeid for å dokumentere disse ringvirkningene. Selv om Investinor tar tap i enkelte av våre investeringer, er det likevel slik at AS Norge tjener på det.
I dag ser vi heller ingen aktører som står klare til å ta over vår rolle i kapitalmarkedet. Investinor tar risiko og offensive grep og vil fortsette arbeidet med å levere også den avkastningen som forventes.


Følg Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Investinor
  2. Kapital
  3. Næringsliv