Debatt

Kort sagt, søndag 6. oktober

Her er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hva skjer når alt blir restavfall?

I løpet av åtte måneder har jeg hatt seks innleggelser på to ulike avdelinger ved Ullevål sykehus.
Fantastisk kompetanse på alle nivå. Jeg har reist på første klasse. Takk for vårt fantastiske helsevesen.

Men: Jeg er overrasket over total fravær av kildesortering på dette store sykehuset. På avdelingen går tomme intravenøsposer, matavfall, tomemballasje etter pålegg i plast og aluminium, plastkrus, pappkrus, aviser og så videre i én og samme søppelpose.
Vi som bor i Oslo, har mange års erfaring med kildesortering hjemme. Vi gjør det vi kan på individnivå for å bidra til et bedre miljø og klima.
Hva skal til for å få dette på plass på Ullevål og kanskje andre institusjoner?
Det produseres enormt mye søppel på én dag. Hva skjer når alt blir restavfall?
Dette er uetisk og uakseptabelt.

Solveig Ude, Oslo


Stadig vanskeligere å være ufør

De færreste har uføretrygd som mål. Bjørn Berge Hansen skriver i sitt innlegg at «ferden mot uføretrygden blir å foretrekke» fordi det ikke ligger noen belønning i alternativet. Men arbeid gir jo mye mer penger og status enn trygd. Kanskje det er en annen grunn til de høye uføretallene?

1. Man blir ikke ufør av diagnosen, men av symptomene. Mange uføre har sykdommer som ikke er synlige og målbare, som kroniske smerter, psykiske lidelser og ME. Disse har lav status i helsevesenet selv om de forårsaker mye lidelse. Hva gjør man uten objektive funn og fasitsvar? Hører på pasientene eller bagatelliserer problemet? Få er oppdatert på nyere forskning.

2. Negative holdninger til visse pasientgrupper fører til nedprioritering, dårlig behandlingstilbud, lite forskning og større belastning for pasientene. Dette fører igjen til flere uføre og mer fordommer. Det blir en ond sirkel.

3. Det man sparer på behandlingsbudsjettet, må man ta igjen med renter på uførebudsjettet. Folk forsvinner jo ikke bare fordi de blir ignorert. Gjennom flere tiår har man gjort det stadig vanskeligere å være ufør, likevel blir det bare flere av oss. Det er på tide med en ny strategi.

Anonym


Domstolsreform gir bedre rettssikkerhet

Norge er offentlig i endring med nye kommuner, fylker og andre statlige strukturgrenser. Domstolkommisjonen foreslår en reduksjon av dagens tingretter fra 60 til 22, men foreslår å bevare 30 tinghus.
Vestfold tingrett ble ikke berørt. Vår tingrett avløste allerede i år tingrettene i Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik. Sammenslåingen og ønske om et felles tinghus fikk full støtte hos de ansatte og kommunene. Vi ser fordelene; raskere og likere behandling, bedre faglig miljø og fleksibel ressursutnyttelse. Jeg er også sikker på at vi hever kvaliteten i våre avgjørelser. Dette er viktigst.
Flere politikere går spontant mot reformen. De overser at dette er en tilrådning fra en tung og bredt sammensatt kommisjon. Det er et klokt grep å bevare flere tinghus. Vestfold er et lite fylke og kan vanskelig sammenlignes med de større fylkene.

Hvert år får domstolene kutt. Domstolene må få bedre rammevilkår for å få på plass sikre, publikumsvennlige lokaler og bemanning, som bedre løser rett mot urett inn i fremtiden.

Jørn Holme, sorenskriver, Vestfold tingrett

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.