Debatt

Man trenger hverken kirken eller Human-Etisk Forbund for å gjennomføre gravferd | Jan Bøhle

 • Jan Bøhle, daglig leder, Alternativ Gravferd AS
Velger man bort kirken som seremoniramme, er mulighetene mange for å lage et personlig arrangement som speiler avdødes ønsker og profil, skriver Jan Bøhle.

Her er syv alternative gravferdsformer man kan velge.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Med undring leser jeg om Human-Etisk Forbunds (HEF) stivbente praksis i å nekte såkalt religiøs musikk i en ateists begravelse. Hvorfor denne rigiditeten?

Les også

 1. Cato Gjertsens innlegg skapte stort engasjement: Human-Etisk Forbund sa nei til Pie Jesu. Det er trist

 2. Kristin Mile svarte Gjertsen: Humanistisk gravferd er ikke et nøytralt tilbud

 3. Eivind Eggen spurte: Vet ikke de pårørende best hva som passer i en gravferd?

For ikke-troende finnes det ikke religiøs musikk. Vi tror ikke på noe «utafor oss sjæl». Musikk er menneskers hørbare uttrykk av instrumenter og stemmer, ofte drevet av følelser, tanker og store ferdigheter hos utøveren.

Jan Bøhle er daglig leder i Alternativ gravferd, og har vært medlem av Human-Etisk Forbund siden 70-tallet.

Tekstene er opphavsmannens tanker og assosiasjoner. Lytterens kontekst og briller, bestemmer tolkningen av musikken. Gravferd er ofte nære pårørendes siste aktive kjærlighetshandling. Den skal speile avdøde og relasjonen.

Gravferd må kunne illustreres ved avdødes foretrukne musikk, uavhengig av merkelapp.

Trenger hverken kirken eller HEF

Norstat har gjennomført en undersøkelse som viser at bare halvparten av nordmenn ønsker gravferd i kirken. Likevel foregår de fleste gravferder i kirkens regi.

Med en synkende tilhørighet til kirken og flere fritenkere og folk med annen livstro, er det behov for å opplyse om alternative gravferdsformer.

Det er du selv og den som sørger for din gravferd som har rett til å avgjøre hva slags gravferdsseremoni, dere vil ha. Blandes kirken eller HEF, inn, legger de på sine føringer.

Les også

Oslo tilbyr 2 millioner til den som lager religionsfritt seremonirom. Ingen vil ha pengene.

Gravferdsseremoni kan gjennomføres uten prest og HEFs ritualer.
Loven sier at kisten eller asken skal settes ned på kommunal gravplass, innen bestemt tid, om man ikke har tillatelse til å spre asken.

Det finnes offentlige og nøytrale seremonirom på sykehus og krematorier, som står til disposisjon. Eller man kan leie et forsamlingslokale lokalt, eller lage seremoni på en kjær plass.

Alternativ gravferd

Følgende seremoniformer er mulige:

 • Offentlig begravelse/bisettelse med nedsetting av kiste/urne på offentlig gravplass eller askespredning
 • Lukket gravferd kun med spesielt inviterte
 • Offentlig seremoni ved urnenedsettelse eller askespredning
 • Gravferd i stillhet, bekjentgjøres i etterkant
 • Seremoni på annet sted eller ute i naturen, kisten/urnen føres deretter til gravplass/krematoriet eller askespredning
 • Seremoni på annet sted, kan også gjennomføres med symbol for kisten/avdøde, dette gjør gjennomføringen betydelig enklere og billigere
 • Maritim gravferd, kalles det å spre asken på havet.

Det er viktig at den med gravferdsrett respekterer avdødes ønsker og pårørendes situasjon og sorg.

Kommunene må tilrettelegge

Velger man bort kirken som seremoniramme, er mulighetene mange for å lage et personlig arrangement som speiler avdødes ønsker og profil. Bare fantasien, praktiske rammer og tidspunkt avgrenser seremonien.

I alternativ gravferd kan de pårørende medvirke så mye de selv vil.

Les også

Kronikk: Vi bør betale både dåp, vielse og begravelse selv

Har ikke byråene kultur for å markedsføre alternativ gravferd? Noe er i all fall sikkert, og det er at kommunene må legge til rette for alternative og nøytrale seremonirom.

«De skriftlærde» bør vise større toleranse for kulturelle uttrykk ved død og gravferd, enten de er i kirken eller HEF.

Delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Begravelse
 2. Livssyn