Debatt

Regn på valgdagen kan avgjøre valget

  • Jo Thori Lind
    Professor i økonomi, UiO
Hvis det regner på valgdagen, er effekten rundt et prosentpoengs økning i deltagelsen, skriver Jo Thori Lind.

Mange har hevdet at velgerne ikke liker å bli våte, så de holder seg hjemme hvis det regner. Da burde regnvær føre til at valgdeltakelsen går ned. Men det er ikke så sikkert at dette stemmer.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I år har store deler av landet hatt en mildt sagt mistrøstig sommer. Hva gjør en moderat motivert velger hvis det er strålende sol på valgdagen?

For mange vil nok en tur på stranda eller i skogen friste mer enn å stå i kø for å stemme. Hvis det regner, derimot, kan en like godt ta bilen bort og stemme.

Regn = høyere valgdeltagelse

I en ny studie har jeg sett på norske kommunevalg fra 1970-tallet og frem til i dag. Jeg finner at hvis det regner på valgdagen, går valgdeltagelsen opp.

Det betyr at for flesteparten av velgerne skremmer ikke regn dem fra å stemme, men pent vær gir dem bedre ting å gjøre enn å stemme.

Jo Thori Lind

Her skiller nordmenn seg fra velgere i de fleste andre land, men man kan se litt av det samme i Sverige.Hvis det regner på valgdagen, er effekten rundt et prosentpoengs økning i deltagelsen. Selv om tallet ikke er veldig stort, er det langt fra ubetydelig, siden valgdeltagelsen i nesten alle landets kommuner har svingt mellom 65 og 75 prosent de siste 20 årene.

Regner mindre på Østlandet

Og det skal mye regn til for å skremme velgerne fra å stemme. Faktisk ser valgdeltakelsen ut til å være jevnt økende med økende nedbør opp til veldig høye nedbørsnivåer, så norske velgere ser ikke ut til å være redde for å bli våte.

En opplagt innvending er at det regner mindre på Østlandet enn resten av landet. Samtidig er østlendinger mindre ivrige valgdeltakere. For å unngå dette problemet har jeg valgt å se på endringer fra valg til valg for hver kommune og sammenholder dette med endringer i valgdeltakelse. Da fjerner vi effekten av at det regner mer noen steder enn andre. På samme måte kan vi fjerne effekten av at det er høyere valgdeltakelse ved noen valg enn ved andre.

Kan endre utfallet

Hvis alle velgerne hadde reagert på regn på samme måte, hadde dette vært mest vært en kuriositet. Men regn på valgdagen har faktisk mer dyptgripende konsekvenser. Årsaken til det er at mens noen velgere går og stemmer uansett vær, er andre velgere mer lettpåvirkelige.

Les også:

Les også

Monsterutgave av El Niño kan være på vei

Siden de lettpåvirkelige velgerne utgjør en større del av velgermassen til noen partier enn andre, har regnvær på valgdagen en effekt på hvordan partiene gjør det ved valg. Det vil si at regn på valgdagen kan endre utfallet av valget.

Mine funn er at de borgerlige partiene og særlig de kommunale listene man finner i enkelte kommuner vinner på regnvær på valgdagen.

Hvis det derimot er oppholdsvær på valgdagen, vinner venstresidepartiene, og særlig Arbeiderpartiet, på det.

I gjennomsnitt fører nedbør på valgdagen til rundt et prosentpoengs nedgang for stemmetallene til venstresiden. Igjen har jeg tatt høyde for at det er mer nedbør i noen kommuner enn i andre kommuner.

Påvirker kommunepolitikken

Selv om det skal mye til før nedbør tipper kommunestyret fra et borgerlig til et sosialistisk flertall, skal det ikke så mye til før været kan bestemme om det er Høyre eller Arbeiderpartiet som får det siste mandatet. Det kan fort ha en del å si på kommunens politikk de neste fire årene.

Det er også mulig å gå enda et skritt å se om været på valgdagen faktisk har noe å si for politikken kommunen gjennomfører i neste valgperiode. Hvis været har makt til å tippe kommunestyret i borgerlig eller sosialistisk retning, bør vi kunne forvente at dette skulle endre politikken som føres også.

For å svare på det spørsmålet, er vi nødt til å se på mål på politikk som er sammenliknbar på tvers av kommuner og over tid. Om Oslo kommune går inn for bygging av ny E18 kan vanskelig sammenliknes med om Flesberg bygger ny svømmehall. Et mål som sier ganske mye om kommunale prioriteringer er hvordan de kommunale budsjettene ser ut.

Les også Knut Olav Åmås' kommentar:

Les også

«En skål for stemmeretten»

Det viser seg at været på valgdagen har en effekt på budsjettpolitikken. Hvis det er regnvær på valgdagen, så venstresiden gjør det dårligere, fører det til at kommuner i gjennomsnitt reduserer pengebruken på barnehager mens de øker bruken på grunnskolen.

I min studie ser det ut til at ingen av de andre budsjettposter blir videre berørt av regn på valgdagen. Det tyder på at det er en ganske stor grad a tverrpolitisk enighet om store deler av budsjettpolitikken.

Eiendomsskatt? Her kan vi ikke skylde på været

Hva så med store konfliktsaker som eiendomsskatt? Her ser det ikke ut til at vi kan skylde på været. I min studie er det ingen sammenheng mellom været på valgdagen og om en kommune velger å ha eiendomsskatt i påfølgende fireårsperiode.

Derimot er det ting som tyder på at hvis høyresiden gjør det bra som følge av regnvær på valgdagen, så øker det sannsynligheten for å selge unna kommunal eiendom.

Disse funnene betyr at valgdeltakelse spiller en rolle. Går valgdeltakelsen enda mer ned enn den allerede er, vil det gi seg uttrykk i at kommunene vil før en annen politikk enn i dag.

Det betyr selvsagt at alle bør gjøre sin borgerplikt på valgdagen.

Men det betyr også at tiltak for å øke valgdeltakelsen og gjøre det enklere å stemme er viktige.

Mulighet til å stemme på søndager i alle kommuner kan være en vei å gå. Siden åpning for stemmerett på søndager gagner noen partier og skader andre, kan det også være at dette er et spørsmål som bør heves over kommunalt selvstyre og heller pålegges alle kommuner i landet.

Få også med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les også

  1. Høyest valgdeltakelse blant somaliere

  2. Kronikk: Klimateorien er meningsløs vitenskap

  3. Kronikk: Vi har ikke kirkevalg for å bli enige om alt i kirken

Les mer om

  1. Debatt