Debatt

Min skepsis ER kunnskapsbasert! | Carl I. Hagen

  • Carl I. Hagen, gruppeleder Frp, Oslo bystyre
Sannheten er at klimaet alltid har vært i endring.

I sine fremskrivninger av fremtidig temperaturutvikling tok Klimapanelet feil i så mange som 111 av 114 saker.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.
Sannheten er at klimaet alltid har vært i endring.

I Aftenposten for 30. januar kommer en rekke personer fra Universitetet i Oslo (UiO) med et angrep på meg fordi jeg uttrykker skepsis til FNs klimapanels (IPPCs) såkalte «Sammendrag for Politiske Beslutningstagere» laget av regjeringers utsendinger.

Carl I. Hagen

Overskriften er «Hagens skepsis er ikke kunnskapsbasert». Deretter kommer de med en rekke udokumenterte påstander som de fremstiller som fakta – men helt uten kilder. De tar helt feil! Mye er sannsynligvis også ren diktning eller kanskje mer drømmer.

Plukker i småbiter

Det påstås relativt sterkt at jeg er en ensom svale. Og løgnen om at 97 prosent av forskere er enige florerer – fortsatt etter at Andrew Montfort GWPF Note 11 i 2014 plukket påstanden i småbiter. Rapporten finnes på The Global Warming Policy Foundation, hvor man også finner en mengde andre rapporter til støtte for mitt syn. Disse finnes også tilgjengelig hos Klimarealistene: CO₂Science, NIPCC, Carbon Sense Coalition, og CO Coalition som finnes på søk i Google.
Rapporten «State of the Climate Report» fra 2016 gir en grundig innføring i den faktabaserte virkelighet og kvasivitenskapen til IPCC. Les boken: «Den oppblåste tenåring som ble tatt for å være verdens topp klimaekspert» av gravejournalist Donna Laframboise – som plukker FNs Klimapanel i småbiter. (Finnes hos Klimarealistene.no). En annen interessant rapport er denne: https://www.epw.senate.gov/public/index.cfm/press-releases-all?ID=fb6d4083-802a-23ad-46e8-c5c098e22aa1&Region_id=&Issue_id

Rett på skjæret

Den viktigste anklagen er at jeg ikke bygger på kunnskap – i motsetning folkene fra UiO som kun viser til politisk styrte FNs Klimapanel – som har tatt feil stort sett hele tiden. I sine fremskrivninger av fremtidige temperaturutviklinger tok Klimapanelet feil i så mange som 111 av 114 fremskrivninger – altså rundt 97 prosent. Hvis disse elitefolkene og troende på panelet hadde kjørt båt i Oslofjorden, og så et skjær som ikke var merket på sjøkartet, ville de kjørt rett på skjæret, fordi de trodde mer på kartet enn på observasjonen.
Så må vi stole på vår egen sunne fornuft og tenkning mer enn på et panel hvis medlemmer (som skredder og vever i Keiserens Nye Klær) lever av sine feilaktige hypoteser som ikke bygger på noen fysiske eksperimenter eller etterprøvbare bevis.

Alltid i endring

Hadde klimaet på kloden vært stabilt i tusener eller millioner av år og nå begynt å endre seg i takt med bruk av dieselbil og bruk av rimelig fossil energi, hadde jeg nok lurt litt.

Men sannheten er at klimaet alltid har vært i endring, og det var flere grader varmere i for eksempel perioden 800 til 1200 e.Kr. enn det er i dag. Som utgravinger vist i Science Nordic 3. februar 2012, dyrket Eirik Raude korn på Grønland for å lage øl, og det var vel heller ikke særlig med isbreer i Norge på den tid. Les «Den rare krig mot CO₂» i Wall Street Journal av Nichols og Schmitt, publisert 31. oktober 2016 om hvorledes CO₂ i atmosfæren øker den globale matproduksjon og reduserer fattigdom.

Klimaet har alltid vært i endring.

Les fysikeren Stein Bergsmarks 24 siders grundige hefte «Korrekt om Klima» fra mai 2016, som på vitenskapelig grunnlag tilbakeviser Klimapanelets tro. Les Klimarealistenes hefte «Naturen – ikke menneskene – styrer jordens klima.» Les «The Climate Surprise» om hvorfor CO₂ er bra for kloden med innlegg fra bl.a. Patrick Moore, som var en stifterne av Greenpeace, professor Richard S. Lindzen, professor William Happer og flere andre professorer. Se også på Global Warming Petition Project med over 30.000 vitenskapsfolk som underskrev et opprop mot klimahysteriet og «Klimaendringer Revidert II» fra NIPCC.

Utfordret til debatt

Disse to hefter fra Klimarealistene og Bergsmark ble sammen med boken nevnt ovenfor overlevert CICERO ved direktør Kristin Halvorsen og hennes fremste folk, med oppfordring om å påvise hva som var feil. Vi har intet hørt om dette. Samtidig utfordret vi CICEROs forskere, som er høyt på banen i sin tilbedelse av Klimapanelet, om å stille til hele fem forskjellige debatter med ledende klimarealister med reell vitenskapelig kunnskap, i regi av universitetene i Oslo, (hvor mine angripere hever lønn), Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

CICEROs direktør har svart nei takk, og den eneste grunnen må være at de ikke tør, fordi de vet at de taper slike dueller. Klimahysterikerne vil altså ikke bidra til en opplysende og sannhetssøkende debatt i vårt demokrati som bygger på en opplyst befolkning. Tør de fem som angrep meg her i Aftenposten den 30. januar møte noen av klimarealistene – som professor dr.philos. Martin T. Hovland, cand.real. Stein Bergsmark, professor Ole Henrik Ellestad, professor Claes Johnson, professor Olav Martin Kvalheim, professor Elen Roaldset, førsteamanuensis Tom Victor Segalstad, professor Jan-Erik Solheim, professor Einar Sletten og flere?

Forundret

Jo mer tid jeg bruker på å få kunnskap om klimaet, dess mer forundret blir jeg over en hvor mange der ute i verden som er motstandere av klimahysterikerne. Den siste varslersaken i Daily Mail for noen dager siden viser også at Parisavtalen (som trådte i kraft 4. november 2016) ble inngått basert på et forfalsket dokument fra NOAA. (National Oseanic and Atmospheric Administration i USA.
Jeg bygger min skepsis på kunnskap, ikke på tro på ett panel, slik mine motstandere gjør!


Les flere innlegg i klimadebatten den siste tiden her:

Carl I. Hagen sprer usanne påstander om klimaendringer. (24. januar)

Professorer skjuler forskningsproblemer om klima. (19. januar)

Vi må kunne føre en åpen klimadebatt. (18. januar)

Klimaendringer handler ikke om å tro, Hagen. (15. januar)

Klimaendringer skjer, men lite basert på menneskelig aktivitet. (11. januar)

Ingenting er sikkert lenger. Derfor prøver Carl I. Hagen å erobre klimasaken. (Kommentar O Storeng 21. desember 2016).

Siv Jensen gir Carl I. Hagen klar beskjed om klima. (16. desember 2016)

Les mer om

  1. Klima
  2. Carl I. Hagen
  3. FNs klimapanel
  4. IPCC