Beredskapen i norsk jernbane er truet

John Arne Ulvan i Mantena AS.

Vedlikeholdet av norsk jernbanemateriell står i fare for utflagging. Skjer det, mister vi kritisk kompetanse, og beredskapen svekkes.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Mandag kom Totalberedskapskommisjonens rapport om beredskaps- og forsvarsevnen i Norge. Den peker på sårbarheter i norsk jernbane. En anbudskonkurranse kan gjøre slutt på tungt vedlikehold av tog i Norge. Det kan gå ut over beredskapen i en krise. Harald Sunde, leder i Totalberedskapskommisjonen, bekrefter dette og sier til NRK at «beredskap burde bli et krav i anbudskonkurranser».

På Grorud verksted har tungt vedlikehold av togenes understell – boggiene – foregått siden krigen. Nå kan tungt vedlikehold gå til utlandet. Når togoperatører utlyser anbud på vedlikehold, stiller Jernbanedirektoratet ikke krav om at det skjer i Norge.

Det er bred enighet om å satse på jernbanen. Likevel er det fare for at regjeringen flagger ut tungt vedlikehold av jernbanemateriell, bygger ned kompetanse og svekker beredskapen.

Togoperatørene setter vedlikeholdet ut på anbud. Pris påvirker hvem som vinner kontraktene. Utenlandske selskaper er til stede i det norske jernbanemarkedet. Norsk materiell kan fraktes ut av landet, blant annet til Øst-Europa, der det lagres og vedlikeholdes til lavere pris. Med utflagging forsvinner norske fagarbeidsplasser og gir klimautfordringer når materiellet transporteres via vei og ikke på bane.

Er det en utilsiktet konsekvens av jernbanereformen fra 2017 at vedlikeholdet ble glemt?

Jernbane er viktig for beredskapsevnen. Vi må vedlikeholde våre egne jernbanekjøretøyer i en krise. Mantena er en konkurransedyktig leverandør i Norge og utlandet. Skal vi opprettholde kompetanse på tungt vedlikehold, må det utføres i Norge. Det er ingen skam å snu, men det haster. Samferdselsministeren og Jernbanedirektoratet må raskt på banen. Om vi rammes av en nasjonal krise eller krig, er det i alles interesse at vi fikser togene våre selv.