Pasienter som ikke tar piller

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Styret i Norsk psykiatrisk forening er bekymret over det de beskriver som et økende samfunnsproblem: at mennesker med alvorlige psykiske lidelser motsetter seg medikamentell behandling. Begrepet «pilleskam» lanseres som hovedårsaken. Ifølge forfatterne spres «pilleskammen» gjennom kampanjer ledet av helsepersonell uten kompetanse på medikamentell behandling.

Noen ganger er medikamentell behandling helt nødvendig. Pasienter skal selvsagt ikke behøve å skamme seg over det. Men betenkeligheter mot medikamentell behandling dukket ikke plutselig opp på 2020-tallet. Motstanden mot piller i psykiatrien er mange tiår gammel. Burde ikke Norsk psykiatrisk forening ta pasientenes tilbakemeldinger på alvor og benytte anledningen til å reflektere over egen praksis istedenfor å diagnostisere samfunnet med «pilleskam»?

Andre mulige forklaringer er: 1) dårlig behandlingsallianse mellom lege og pasient, 2) reelle bekymringer hos pasienten om virkninger og bivirkninger av medisinen og 3) et allmennmenneskelig behov for å mestre hverdagen på egen hånd uten medisiner.

Rune Flaaten Bjørk

Psykologspesialist og førstelektor,

Universitetet i Oslo