Debatt

Bærum kommune: Vi skal være gode på forskjellighet

  • Morten Svarverud, kommunalsjef, og Tove Hagen Venås, seksjonsleder pleie og omsorg, begge Bærum kommune

Kommunalsjefen og lederen for pleie og omsorg svarer på Tore Westhrins kritikk av sykhjemmet der hans kone var pasient:

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tore Westhrins kronikk synliggjør en kommunikasjon og samhandling som ikke er optimal. Det er beklagelig. Vi ønsker best mulig kommunikasjon med pårørende.

Et kontinuerlig arbeid

Kommunen har rutiner og retningslinjer for kommunikasjon, og de skal selvsagt følges. Rutinene gjelder for kommunalt ansatt helsepersonell og deres dialog med samarbeidende helsetjenester og til pårørende. Dette er et kontinuerlig arbeid og vi kan stadig bli bedre.

Våre institusjoner kan bli opplevd forskjellig ut fra den enkelte beboers fysiske og psykisk helse. Det er viktig at kommunen, den enkelte beboer og pårørende har god og avklarende dialog om behov og tilbud. Dersom tilbudet ikke passer, og beboeren ikke trives, må man prøve å finne nye løsninger.

Vaner forandrer seg over tid. Mange eldre foretrekker tidlig middag, andre ikke. Vi prøver å flytte middagstiden fra 13.30 til 16.00 ved alle våre institusjoner. Dersom flertallet av beboerne gir tilbakemeldinger om at de ønsker tidligere middag, må vi innrette oss etter dette.

Opplevelser vi bare kan beklage

Den pårørende beskriver også opplevelser som vi bare kan beklage. Alle bo- og behandlingssentrene skal legge til rette for både fysiske og sosiale aktiviteter. Det er tilbud om alt fra turer, baking, teater og konserter.

Det er ikke rutine på at det blir satt bleie på beboere. Når en beboer blir borte vil vi alltid lete og forsøke å hente vedkommende tilbake, ofte i samarbeid med politiet.

Vi må tilpasse oss forskjellige behov

Kommunene må i økende grad innrette seg på at innbyggere med omsorgsbehov og deres pårørende er forskjellige. «One-size fits all»-tilbud er mindre egnet i en tid der vi vektlegger mestring og selvhjulpenhet i våre tjenester. Vi mennesker er forskjellige og har ulike behov. Vi som yter helsehjelp må alltid prøve å tilpasse oss det.

For å lese Tore Westhrins kronikk, klikk på lenken øverst i artikkelen eller her: Dårlige ledere ødelegger sykehjemmene

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Lyst til å skrive ? Les denne først: Seks tips til en Aftenposten-debattant

Les mer om

  1. Eldreomsorg
  2. Helsetjenesten
  3. Pleie og omsorg