Gå til privat psykolog med god samvittighet

Ny norsk forskning viser at en «fastpsykolog» på legens nabokontor kan veilede til bedre og riktigere henvisninger, skriver innleggsforfatteren.

Private timer gir ikke lengre ventetid i det offentlige.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Lege Kaveh Rashidi er bekymret for todeling av psykiske helsetjenester, men analysen bygger på feil premisser. En mulig løsning er dessuten nærmere enn vi tror.

Rashidi skriver at de som bruker private psykologer, skaper «færre arbeidstimer» og «lengre ventetid i det offentlige». Men hvis en slik privat time påvirker det offentlige tilbudet, så er det omvendt.

Få ubesatte stillinger

Knapt noen stillinger i offentlig psykisk helsevern er ubesatte. Skattepengene våre finansierer ikke helprivate helsetjenester eller helseforsikringer. Du kan derfor gå til privat psykolog med god samvittighet.

Problemet handler mer om få stillinger sett opp mot pasientantallet, at terapiene blir for korte eller lite effektive, at organiseringen er for dårlig, og at det er for lite fokus på faglighet og for mye fokus på drift og logistikk. Konsekvensen er at de som kan, søker private tjenester.

«Fastpsykolog» på nabokontoret

Fastleger som Rashidi strever med å henvise pasienter til distriktspsykiatrisk senter, DPS. Ny norsk forskning viser at en «fastpsykolog» på nabokontoret kan veilede til bedre og riktigere henvisninger. Bonusen er færre sykmeldinger, bedre medikamentbruk og mindre symptomer.

Lege og psykolog er et potent tospann. Terskelen blir lavere for å få psykisk helsehjelp, noe som er spesielt viktig for sårbare grupper hvor stigma er stort og kunnskap om psykisk helse er lav.

Lav terskel

Eldre menn som begår selvmord, har ofte oppsøkt fastlegen i forkant, men uten at psykisk helse ble et tema. Minoritetspopulasjoner kan være uvant med å snakke om tanker og følelser. Skal vi nå disse gruppene, er det ikke tilstrekkelig å be dem oppsøke andre fysiske steder enn legekontoret. Lav terskel betyr at tjenestene må være innenfor samme dør.

Men igjen står logistikk, finansiering og organisering i veien. Fastlegene fikk ikke betalt for behandling de ikke deltok i, og psykologene kunne ikke ta betalt på vegne av fastlegene. Når fastlegeordningen er organisert som en bedrift, blir slikt avgjørende for at løsningen ikke blir bærekraftig. Det er antagelig bare politikere som kan løse opp i dette.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.