Debatt

Kort sagt, mandag 19. april

  • Debattredaksjonen

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg. Foto: FOTO: Ketil Blom Haugstulen / Ellen Eriksen

Koronafornekterne. Frontkjemperne. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

De få som knebler den viktige koronadebatten

I helgen kunne vi lese om en konspirasjonsteoretiker fra Hadeland som døde etter å ha blitt smittet med koronavirus, og 200 mennesker som møttes for å brenne munnbind. Disse menneskene representerer en marginal gruppe som hevder at korona er medieskapt, og at tiltakene er satt i verk for at myndighetene skal få større inngripen i folks privatliv.

Mediene har omtalt disse gruppene, både konspirasjonsteoretikerne og maskebrennerne, som «koronaskeptikere». Det mener jeg er en svært lite passende betegnelse.

Selv omtaler jeg meg selv gjerne som skeptiker i saker der vitenskap (eller uvitenskap) ligger til grunn. Å være skeptiker for meg handler om å se en sak fra alle sider og samtidig erkjenne at jeg ikke er en ekspert.

I situasjonen vi står i, er det å stille spørsmål ved myndighetenes håndtering viktigere enn noen gang. Vi trenger skeptikere som kan se de faglige argumentene både for og imot tiltakene som innføres, og som kan ytre sine meninger uten å bli stemplet som konspirasjonsteoretikere.

Det bør være mulig å stille kritiske spørsmål og ettergå myndighetenes beslutninger, uten å bli satt i bås. Det er ikke bare viktig for den enkeltes frihet til å ytre seg, det er også viktig for samfunnet som helhet.

Henrik Hillestad Løvold, Oslo


Frontkjemperne var svikere

Vidkun Quisling var en sviker som var medløper for okkupasjonsmakten under krigen. Frontkjemperne var svikere som var medløpere for tyskerne i Sovjetunionen.

Når dette vises i en serie på NRK i disse dager, slår jeg av TV-apparatet.
Kong Haakon var frontfigur i Nygaardsvold-regjeringen i London under krigen. Min bror var født under 2. verdenskrig (1942) på kong Haakons fødselsdag 3. august.

Mine avdøde foreldre fikk ubehageligheter med okkupasjonsmakten fordi min bror fikk mellomnavnet Håkon, et navn han har den dag i dag. På den tiden var det en protest mot Tyskland å ha binders på jakkeslaget.
Oppsummert: Quisling var sviker med datidens og dagens øyne. Det samme gjelder frontkjemperne.

Herbjørn Hansson, Sandefjord

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Koronaviruset
  3. Vidkun Quisling
  4. Herbjørn Hansson