Debatt

Arbeiderpartiets fordummende retorikk om moderat politikk

 • Jan Tore Sanner
  Jan Tore Sanner
  Finansminister og nestleder i Høyre
Finansminister Jan Tore Sanner (H) svarer Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik.

Hadia Tajik tar helt feil.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Regjeringens viktigste oppgave er å få Norge trygt ut av den økonomiske krisen. Det handler om å få folk tilbake i trygge og gode jobber, legge grunnlaget for lønnsomme og levedyktige bedrifter og investere i fremtiden gjennom satsing på utdanning og en bedre skole.

Det gjenspeiles i budsjettforslaget vi la frem 7. oktober. Forslaget innebærer å styrke grunnleggende velferdsordninger som barnetrygden og fortsette satsing på bedre inkludering av innvandrere. Og vi ønsker brede skatteletter som gir både vanlige folk og næringslivet litt bedre kår i 2021.

Trenger folk tilbake i jobb

Skal vi komme oss ut av krisen, trenger vi et sterkt norsk næringsliv som kan få folk tilbake i jobb. Derfor foreslår også regjeringen å øke verdsettelsesrabatten for aksjer og driftsmidler, som kan være alt fra gravemaskiner til fiskebåter, fra 35 til 45 prosent. Det senker skatteregningen til norske bedriftseiere med en drøy milliard kroner. Men de pengene eierne tar ut av bedriften, skal selvsagt beskattes. Ser en selskap og eier i sammenheng, er marginalskatten på inntekter som eier mottar av selskapet, i underkant av 47 prosent.

Forslaget som får Ap til å snakke om «skatteskandale» og «unorsk», tilsvarer en lettelse på om lag én tusendel av de samlede skatteinntektene i budsjettet. I Aftenposten 21. oktober skriver Ap-nestleder Hadia Tajik at «dagens skatt bryter tvert med det bærende prinsippet for hele velferden vår: At vi deler på regningen, og at de som har mest, de betaler mest.»

Hadia Tajik (Ap) under et møte i finanskomiteen på Stortinget.

Systemet er svært progressivt

For det første står ikke Aps retorikk i forhold til de moderate endringene regjeringen faktisk foreslår. Nye beregninger viser at endringene i statsbudsjettet i praksis ikke øker ulikheten fra i år til neste år. For det andre tar Tajik helt feil: Det norske skattesystemet er – slik det bør være – svært progressivt. De ti prosent med høyest inntekt betaler om lag 40 prosent av alle skatteinntekter, på nivå med slik det var da Tajik satt i regjering.

Høyre og Ap er uenige om skattenivå. Men vi har gjennom snart 30 år stått sammen om hovedelementene i skattesystemet. Det har skapt forutsigbarhet for bedriftene. Det er derfor dårlig nytt for bedrifter og arbeidsplasser at Tajik nå fordømmer viktige byggeklosser i skattesystemet.

Økonomisk krise

Tajik har også glemt at Ap så sent som i 2016 var med på et bredt skatteforlik. Der var de med å innføre en 20 prosents rabatt på det Tajik nå avfeier som «såkalt arbeidende kapital». I dag har ikke Ap noen andre løsninger enn økte skatter for et næringsliv som allerede står i den største økonomiske krisen på mange tiår.

Ni av ti som har mistet jobben det siste året, kommer fra det private. Skal vi løse denne krisen, må vi få flere tilbake i lønnsomme jobber i lønnsomme bedrifter, ikke i en stadig større offentlig sektor. Det krever gode rammebetingelser, dyktige arbeidstagere – og lokalt forankret privat kapital som ser vekstmuligheter over hele landet.

Les også

 1. Hadia Tajik: Høyre jakter på alternative skattefakta

 2. Bettina Banoun: Det er direkte feil når Hadia Tajik sier at de «rikeste slipper unna spleiselaget»

 3. Aftenposten mener: Pengebruken er fortsatt for raus

 4. Slik påvirkes lommeboken din av neste års statsbudsjett

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Formuesskatt
 2. skatt
 3. Næringsliv
 4. Hadia Tajik