Den egentlige elefanten i rommet

Historikerne Elise Barring Berggren , Bjarte Bruland og Mats Tangestuen mener de har tatt Marte Michelets bok om hjemmefronten på alvor.

Dersom det er en elefant i rommet, er det at flere debattanter vil rette søkelyset bort fra at det er graverende feil i Marte Michelets bok.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Under overskriften «Elefanten i rommet» kritiserer historiker Lars Borgersrud vår bok Rapport frå ein gjennomgang av ‘Hva visste hjemmefronten?’ Han hevder feilaktig at vi bare har funnet «32 feil», og at vi «avskriver hele boken [Hva visste hjemmefronten?], bit for bit, som en inkvisisjon». Men det er 32 av Michelets konklusjoner vi har gjennomgått.

Feilene vi har avdekket, er mange flere og langt mer omfattende enn hva Borgersrud fremstiller det som. Vi har gjennomgått spesifikke deler av Michelets bok, samt noteapparatet. Feilene vi har funnet, er gjennomgående og svært alvorlige. Det dreier seg her om sitatkutt, feilsitering og annen uetterrettelig kildebruk.

Det vi har gjort, er grunnleggende i all akademisk praksis: Vi har tatt Michelets bok på alvor og gjennomgått den. Det er gjennom diskusjon og kritikk et fagfelt drives fremover. At det finnes en kultur for å avdekke alvorlige brudd på redelig forskning, er viktig for vitenskapen så vel som for offentligheten.

Dersom det er en «elefant i rommet», må det være at Borgersrud og flere debattanter synes å ville rette søkelyset bort fra dette alvorlige faktum, altså at Michelets bok inneholder graverende feil. Vi oppfordrer alle til å lese vår gjennomgang. De vil se at den ikke er som Borgersrud fremstiller den.

Om denne debatten skal bevege seg fremover, kan den ikke baseres på en feilfremstilling av hva vi har funnet, eller et forsøk på å bagatellisere alvorlighetsgraden av feilene som er gjennomgående i Michelets bok.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.