Debatt

Jo, vi gjorde jobben vår da vi undersøkte Scandinavian Star-tragedien

 • Kjell Schmidt Pedersen
  Tidligere adm. direktør, Norges branntekniske laboratorium i Sintef
 • Kristen Opstad
  Tidligere avd. sjef for branntekniske analyser, Norges branntekniske laboratorium i Sintef

Scandinavian Star ble tauet til Lysekil i Sverige. Her pågår etterslukningsarbeid. Foto: Peter Dejong/AP/NTB

Svarer på kritikk fra forfatter Kjell Ola Dahl.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I et innlegg 24. februar hevder Kjell Ola Dahl at Sintef ikke gjorde jobben sin ved de branntekniske undersøkelsene av Scandinavian Star-tragedien. Han spør: «Vil gasser som selvantenner i møtet med luft, brenne i 38 timer?»

Spørsmålet kan tyde på at han tror brannen ikke kunne spre seg fra arnestedskorridoren.

Det stemmer at skipet var bygget av ubrennbare materialer. I tråd med datidens regelverk var det tillatt å kle indre vegger og tak med et tynt plastlaminat. Det ble antatt at energimengden i belegget var så liten at den ikke var en fare ved brann.

Sintefs brannforsøk viste noe annet.

Kjell Schmidt Pedersen, tidligere adm. direktør ved Norges branntekniske laboratorium i Sintef og Kristen Opstad, tidligere avd. sjef for branntekniske analyser ved Norges branntekniske laboratorium i Sintef. Foto: Privat

Oksygenet ble raskt oppbrukt

Laminatet fergen hadde, ga intens brann i vår fullskalakopi av en korridor/trappesjakt fra skipet. Så intens at oksygenet i modellen raskt ble oppbrukt.

Når faststoff oppvarmes, avgir det gass. Det er gassen som brenner. I modellen skapte laminatet gass som ikke fikk oksygen nok til å brenne opp der. Brannen blusset opp på utsiden i stedet, i møtet med luft i laboratoriehallen.

Slik kan energirik gass ha nådd stadig nye dekk på fergen og møtt luft fra skadede vinduer og dører med ny varmeutvikling og gassdannelse som følge. Fysikkens lover alene kan altså ha spredt brannen. At den varte så lenge, kan forklares ved at skipet var stort, hadde mange flater med laminat, og at lufttilgangen var begrenset.

Sintefs mandat gjaldt skipets branntekniske egenskaper og den fasen av brannen som ga dødsfall. Våre resultater bidro til nytt regelverk for sikkerhet til sjøs. Så jo, vi gjorde jobben vår.

Varme i lav høyde

Dahl nevner datasimuleringer fra Firesafe, og at selskapet mener energibehovet for å skape så store skader var titusenvis av liter med fossilt brennstoff.

Analysen gjaldt ett område høyt i skipet og tok ikke med at energirik gass kan ha nådd dit fra andre dekk.

Dahl påpeker at aluminium (smeltepunkt 660 grader) smeltet i gulvhøyde, og at normal brann ikke gir slik varme i lav høyde.

Ved brann i store skip er det ikke unaturlig at aluminium smelter i gulvhøyde. I Sintef-forsøket var temperaturene 900 grader ved gulvnivå i korridor.

 • Les flere innlegg i debatten:

Les også

 1. Pedersen og Opstad: Det er store hull i teorien om brannen på Scandinavian Star

 2. Dahl: Sintef gjorde ikke jobben sin under granskningen av Scandinavian Star-ulykken


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Scandinavian Star
 2. Sintef
 3. Brann
 4. Ferger