Man trenger ikke være «woke» for å bekjempe rasisme

  • Eirik Løkke
Demonstranter med plakater av George Floyd marsjerer mot Martin Luther King Jr. Memorial i Washington. Det er ikke åpenbart hva sistnevnte ville ha ment i dagens situasjon, mener Eirik Løkke.

Liberalisme bør ikke erstattes med en autoritær woke-ideologi.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Aftenposten 25. mai skriver Lisa Esohel Ogbeibor Knudsen at woke-bevegelsen ikke representerer et brudd med Martin Luther King. Samtidig kritiserer hun meg for å misbruke ham.

Hun sikter særlig til hans liberale etos om at en person ikke skal dømmes på bakgrunn av sin hudfarge, men på bakgrunn av sin karakter. Knudsen har rett i at Luther King bør huskes for mer enn det nevnte sitatet, og det er ikke åpenbart hva han ville ment i dagens situasjon.

Det som står fast, er at det berømte sitatet står i grell kontrast til deler av samtidens woke-ideologi.

Ytterliggående standpunkter

Knudsen virker ikke oppdatert på det ideologiske grunnlaget som bevegelsen hun forsvarer, er bygget på. Mange av de ledende premissleverandørene for bevegelsen argumenterer for at samtidens antirasistiske bevegelse representerer et brudd med 1960-tallets og Luther Kings borgerrettighetsbevegelse.

Forfatterne av Critical Race Theory: An Introduction, Delgado og Stefancic slår dette fast i bokens innledning. En annen ledende premissleverandør for woke-bevegelsen er Ibram X. Kendi. Han er forfatter av boken How to Be an Antiracist og hevder at det eneste botemiddelet mot rasistisk diskriminering er antirasistisk diskriminering.

Dette er ytterliggående standpunkter som representerer en klar trussel mot den nåværende liberale orden som preger vestlige, demokratiske samfunn. Disse utopiske ideene har i dag fått innflytelse over amerikanske institusjoner, ikke minst innenfor akademia og media, samt store private selskaper.

Bekymret Obama

Konsekvensene kan vi lese om daglig i amerikanske medier. Ofte handler disse historiene om hvordan mennesker som ikke lever opp til woke-bevegelsens krav til ideologisk renhet, utsettes for sosial utfrysing og karakterdrap på sosiale medier. Ofte med det resultatet at de må forlate jobbene sine.

Den afroamerikanske professoren John McWhorter er en av woke-bevegelsens sterkeste kritikere. Han mener den bærer alle kjennetegnene til en religiøs sekt, bortsett fra begreper om nåde eller tilgivelse.

Tidligere president Barack Obama har advart mot adferden til woke-bevegelsen og kritisert praksisen med såkalt «cancel culture». Obamas avvisning av woke skyldes selvsagt ikke at han omfavner rasisme. Den bunner tvert om i en bekymring over bevegelsens destruktive konsekvenser.

Toleranse og mangfold

Knudsen bommer derfor når hun skriver at «dagens motstandere av antirasistisk identitetspolitikk ser ut til å tro at strukturell rasisme og ideen om at hudfarge kan ha noe å si, bare er noe vi innbiller oss».

Det er en misforståelse og devaluering av hva liberale kritikere av woke mener. Poenget er at man ikke behøver å være woke for å bekjempe rasisme.

Sannheten er at vestlige liberale samfunn, inkludert Norge, er blant de minst rasistiske samfunn vi kjenner. Det betyr ikke at vi skal være likegyldig til rasisme.

Tvert imot – å bekjempe rasisme gjør vi gjennom å legge vekt på toleranse og mangfold, ikke ved å erstatte liberalisme med en autoritær woke-ideologi.