Debatt

Berit Reisels bok er ikke en journalistisk reportasjebok

 • Håkon Harket
  Håkon Harket
  Forlagssjef, Press
Grunnleggende sjangerpremisser står på spill her, skriver Håkon Harket, forlagssjef i Press.

Aftenpostens anmelder går i surr i kategoriene.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Dette er rystende lesning, men alvorlige anklager er for dårlig kildebelagt.» Slik oppsummerer ingressen Erle Marie Sørheims anmeldelse i Aftenposten av Berit Reisels bok Hvor ble det av alt sammen?

Som ansvarlig utgiver har jeg behov for å presisere at lesningen av Reisels bok ikke er rystende fordi anklagene er dårlig kildebelagt. Det er anmelderens beskrivelse som mangler kildebelegg.

Tillit til forfatteren som kilde

Ifølge Sørheim befinner boken seg i et etisk grenseland fordi sitatene «kun belegges med henvisning til hennes hukommelse». Det er ikke korrekt.

Boken forholder seg systematisk til skriftlige kilder. All skildring av utvalgets arbeid er løpende dokumentert, enten med henvisning til utvalgets offisielle referater, som er bokens hovedkilde, eller på notater fra utvalgsmedlemmene underveis.

Berit Reisel skrev boken fordi hun anser seg selv som et tidsvitne, og mener historien er i ferd med å forsvinne.

Reisel rapporterte løpende til Det Mosaiske Trossamfund underveis i prosessen, og tok selv notater systematisk for dette formålet. Forlaget har sett disse notatene. Det er kun noen få scener i boken som er basert på hennes egne samtidige notater. Hvis disse sitatene ikke er sannferdige, skyldes det at kilden lyver, og kilden er forfatteren.

Det er ingenting i vårt omfattende redaksjonelle arbeid med Reisels bok som har gitt oss grunn til å tro at det er tilfelle.

Surr i kategoriene

I realiteten står grunnleggende sjangerpremisser på spill her.

Sørheim gir inntrykk av at det er etisk tvilsomt å utgi erindringsbøker som omtaler konfliktfylt materiale uten at de underlegges journalistikkens krav til samtidig imøtegåelse fra dem som omtales.

Reisels bok er ikke en journalistisk reportasjebok, den er heller ikke en historisk avhandling. Den er memoarer fra en aktør, kildebelagt langt utover det som har vært sedvane innenfor sjangeren, og godt innenfor hva det gir mening å avkreve under henvisning til etisk varsomhet. Imøtegåelsene er det nyhetsmedienes oppgave å gi plass til.

At det skulle være «beleilig» for forlag og forfatter at en av de omtalte er gått bort, slik Sørheim skriver, er en konspiratorisk tankegang som er fremmed for oss.

Når Michelet-alarmen går

Imøtegåelsene bør imidlertid være bedre påkledd enn Sørheims inntrykk av at Reisel er «lite sannhetssøkende» fordi hun henviser til Marte Michelet. Michelet er referert i to fotnoter av til sammen 438. Det som får alarmen til å gå hos Sørheim, er Reisels opplysning om at hjemmefronten ble varslet 16.–18. september 1942 om en kommende aksjon mot de norske jødene, og at dette ikke ble videreformidlet.

Reisels kilder er Oskar Mendelsohn og Christopher S. Harper. Michelet er ført opp i noten, men de få linjene Reisel skriver om dette, er dekket inn av Mendelsohn og Harper.

Les også

Intervju med Reisel: – Den jødiske katastrofen ble ikke sett på som en del av krigshistorien

Det er altså tilstrekkelig at Marte Michelets navn nevnes i en fotnote til at rullegardinen går ned. Det er verdt en ettertanke hvis det er dette vi sitter igjen med av etiske reflekser og sannhetssøken etter to år med Michelet-debatt.

Til tross for forbeholdene viser Sørheim i sin anmeldelse at hun har forstått alvoret i den historien Reisel forteller, og nødvendigheten av at den blir fortalt. Men det etiske regnskapet er annerledes enn Sørheim gir inntrykk av. Hvor ble det av alt sammen? er rystende lesning fordi realitetene den beskriver, er rystende.

 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Mellomkrigstidens jødehat: Plakater i Asker med oppfordring om ikke å leie ut til jøder

 2. Filmanmeldelse: «Den største forbrytelsen» feller en nådeløs og hardtslående dom over nordmenn under krigen

Les mer om

 1. Bokanmeldelse
 2. Andre verdenskrig
 3. Antisemittisme
 4. Jødedom