Debatt

Statlig sosialhjelp redder ikke Nav

 • Trond Finstad
  Trond Finstad
  AU-medlem og leder, yrkesseksjon kontor og administrasjon, Fagforbundet
Trond Finstad er AU-medlem og leder for yrkesseksjon kontor og administrasjon i Fagforbundet.

Kommunale ytelser og tjenester blir best når de har lokal, demokratisk forankring.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en kronikk i Aftenposten 9. september skriver professor ved Oslo Met, Lars Inge Terum, at «ett Nav» kan vedtas ved å gjøre sosialhjelpen statlig.

Statliggjøring og sentralisering er ikke svaret på alt. Fagforbundet vil at sosialhjelpen skal ligge i kommunene, det er det gode grunner for. Sosiale tjenester er mye mer enn økonomiske ytelser.

Skjønn er en styrke

For kommunalt ansatte i Nav er nærheten til kommunens innbyggere viktig. De ansatte må kunne sette seg inn i ulike sider ved menneskers nåværende situasjon og lokalmiljø. Samarbeidet med andre tjenester i kommunen er også avgjørende for å sørge for en helhetlig tjeneste.

Terum skriver at forvaltningskulturen i den kommunale og statlige delen er ulik, og at sosialarbeiderne blant de kommunalt ansatte i mindre grad forholder seg til hierarkisk styring og resultatmål.

Det er resultatkrav også i den kommunale delen av Nav, men forvaltningskulturen er ulik, slik Terum påpeker. De som jobber med kommunale ytelser, har større handlingsrom til å utøve skjønn. Det mener vi er en styrke og en forutsetning for å gi tilpasset og god brukeroppfølging. Det bør bli mer av dette i all brukeroppfølging i Nav.

Lokal forankring

At et delt Nav er uheldig for brukerne og kan føre til mindre rasjonell ressursbruk enn om midlene kom fra samme kasse, kan godt være. Men om et Nav som er sentralisert og fysisk stengt for innbyggerne er svaret på brukervennlighet, kan vel diskuteres.

Fagforbundet er åpen for diskusjoner om et bedre fungerende Nav, men vi vil ikke uten videre gå bort fra prinsippet om at kommunale ytelser og tjenester blir best når de har lokal, demokratisk forankring.

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les også

 1. Har vi en velfungerende offentlig sektor?

 2. – Hverdagen blir å henge rundt. Det synes jeg er skummelt.

Les mer om

 1. Nav
 2. Sentralisering
 3. Fagforbundet