Vi må slutte å være naive i møtet med islamistisk terror | Mahmoud Farahmand

Politiet må få de virkemidlene de trenger, og samfunnet må mobilisere sterkere i kampen mot reaksjonær islam.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Nok en gang starter dagen med bilder fra et blodbad. Nok en gang har militante islamister gjennomført et terrorangrep i europeiske gater. Og nok en gang erFrankrike rammet. Som vanlig er terroristene ute etter å drepe uskyldige sivile.

Denne gangen skjer det i Nice.Våpenet er en lastebil, og målet er mennesker som har samlet seg i byens vakre gater for å feire den franske nasjonaldagen.

Terroristenes metoder forandrer seg, de er innovative i all sin brutalitet. Og de gjør politiets oppgave stadig vanskeligere.

Det er vanskelig for frie samfunn å beskytte seg mot utspekulerte og blodtørstige terrorister, men proporsjonalt med økningen av trusselen, er det naturlig at folk forventer bedre beredskap.

Forholdet mellom sikkerhet og frihet

Vi kan ikke lenger tillate oss å være naive og drive med ønsketenkning. Statens viktigste oppgave er å beskytte vår sikkerhet og våre friheter. I Norge er vi heldigvis ikke blitt rammet av islamistisk terror. Men rundt ett hundre norske jihadister har reist til Midtøsten, og vi har både ekstreme miljøer og radikaliserte personer som potensielt kan være farlige.

Selv om denne faren er stadig tilstedeværende, kan vi ikke la terroristene undergrave våre liberale prinsipper og gjøre oss som landene i Midtøsten. Samtidig er det naturlig i et demokrati som Norge å ha en løpende diskusjon om forholdet mellom sikkerhet og frihet.

Har PST og politiet de virkemidlene de trenger for å kunne gjøre jobben sin?

Er det for eksempel fortsatt forsvarlig med ubevæpnet politi ved kritiske kontrollpunkter som flyplasser? Er responstiden god nok? Slik kan vi fortsette.

Terror er siste stoppested

Mange terrorplott i Europa er blitt avverget, og utallige menneskeliv er spart. Det er et klart tegn på at politimetoder fungerer, og understreker viktigheten av å ha en effektiv etterretning og politi. Men politiets arbeid er langt fra tilstrekkelig.

Politiet må lykkes hver gang, terrorister bare av og til. Dermed kan vi ikke overlate antiterror-arbeidet til politiet alene.

For ekstremisme starter ikke med terrorangrep, men terror er siste stoppested.

Spørsmålet er hvordan vi skal tilnærme oss arbeidet mot islamistisk ekstremisme. Her er vi ikke tydelige nok. Manglende kunnskap om reaksjonær islam og dårlige analyser av terrorens årsaker gir oss ikke et godt utgangspunkt i kampen mot terror. La meg ta to ferske eksempler.

Legitimering av salafisme

Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) deltok på id-feiring sammen med lederen i Islam Net.

Å feire id sammen med islamister legitimerer salafistisk ideologi.

Om de er prinsipielle motstandere av terror, bør ikke forandre noen ting, så lenge de forfekter en totalitær ideologi og har holdninger som strider med fundamentale menneskerettigheter.

Dette gjør arbeidet til liberale muslimer som oss i Likestilling Integrering Mangfold (LIM) vanskeligere.

I kampen mot høyreekstremister spør vi ikke om de er tilhengere av terror eller ikke. Vi bekjemper deres ytterliggående holdninger og hatpropaganda uansett. Det samme må vi gjøre med islamister.

Selvsentrerte analyser

Det er også en tendens i debatten om terror å forklare den med manglende toleranse i Europa. At europeere og nordmenn ikke er snille og inkluderende nok, og at det er derfor noen muslimer velger å massakrere uskyldige sivile.

Denne tankegangen ble senest illustrert av Filip Rygg fra Tankesmien Skapekraft, som i en statusoppdatering rett etter Nice-terroren skrev at «den beste medisinen er inkludering».

Det er ingen tvil om at inkludering er viktig.

Det er selvsagt alle enige i, men terrorister massakrerer ikke uskyldige sivile fordi de ønsker å bli inkludert i vestlige liberale demokratier. Det er ikke krav om integrering de leser før de roper «Allahu Akbar» og tar så mange mennesker som mulig med seg i døden.

Slike selvsentrerte analyser som bygger på protestantisk dårlig samvittighet er godt ment, men fører oss ikke videre i denne debatten.

Antivestlige holdninger og islamistisk ideologi må bekjempes

Vi har i altfor lang tid gitt fritt spillerom til islamistiske bevegelser, og i altfor stor grad gitt etter for deres krav.

For å bekjempe terrorisme må vi også bekjempe antivestlige holdninger og islamistisk ideologi. Vi må gi større rom til de sekulære stemmene.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter