Konsekvensene av for tidlig varsling | Kai A. Olsen

  • Kai A. Olsen,
    professor i informatikk, Høgskolen i Molde og Universitetet i Bergen

Det vil åpenbart være store bevegelser i fjellet Mannen før et ras, men det er langt fra sikkert at bevegelsene fører til ras.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Et sinnrikt elektronisk varslingssystem måler store bevegelser i fjellet Mannen i Romsdal. Ut fra dette setter geologene farenivået til rødt – ekstrem rasfare. Det betyr at noen få fastboende må evakueres. Samtidig stopper togene på Raumabanen.

Kostnadene ved denne føre var-holdningen er små for Mannen. Det kan man leve med selv om langvarige stans på Raumabanen har ført til at det blir stilt spørsmål om banens fremtid.

Stor usikkerhet - Det kan gå ett år eller 1000 år

Nå er varsling av ras forbundet med stor usikkerhet. Det vet de som bor under Mannen, og som har evakuert for tredje gang.

Åpenbart vil det være store bevegelser i fjellet før et ras, men det er langt fra sikkert at bevegelsene fører til ras. Visstnok kommer raset før eller siden, men fjellet opererer på en annen tidslinje enn oss. Det kan gå ett år, ti år, 100 år eller 1000 år.

For Mannen er ikke konsekvensene av denne usikre varslingen så store.

Raset i Bølgen-filmen

Dersom vi derimot forflytter oss til Åkerneset i Storfjorden, har vi en helt annen situasjon. Går dette fjellet i fjorden, får vi en tsunami, som kan utslette deler av bebyggelsen rundt fjorden. Hellesylt, Geiranger, Valldal, Tafjord, Stordal, Stranda og mange andre bygdesamfunn er utsatt. Det samme er trafikken på veiene langs fjorden og flere fergestrekninger.

Om filmen Bølgen nok var en overdrivelse, er et ras fra Åkerneset åpenbart en alvorlig trussel.

Millioner vil rulle fra første varslingsdag

Nå overvåkes Åkerneset kontinuerlig, akkurat som Mannen. Ideen er å varsle straks det blir store bevegelser.

Men her har varslingen en dramatisk kostnad. Bygdene langs Storfjorden må evakueres. Millionene vil rulle ut fra første dag. All trafikk på veiene langs fjorden må innstilles. Fergene må slutte å gå. Mange av bygdene vil bli isolert. Industribedrifter, butikker, hoteller og transportselskaper vil få problemer.

Konsekvensene er så store at hyppige eller langvarige evakueringer vil sette eksistensen til flere av disse bygdesamfunnene i fare.

Et dramatisk dilemma

Dilemmaet mellom kostbar varsling og dramatiske konsekvenser av ras kom klart frem i 1963 i Italia, der et ras traff vannet bak Vajont-demningen og laget en tsunami som drepte nesten 2000. Det var klare advarsler, men de ble ignorert.

Konsekvensene av å ta advarslene alvorlige var åpenbart for store. Bevegelser i fjellet på Åkerneset kan gi oss det samme dilemmaet. Problemstillingen kom også frem i filmen. Venter en med å trykke på alarmknappen når en vet at konsekvensene er så store? Eller setter geologene farenivået til rødt og overlater til politikerne å ta konsekvensene.

Da filmen Bølgen skremte innbyggere langs Storfjorden, sa de ansvarlige at i virkelighetens verden vil man bli varslet tidlig. Det har de nok rett i. Men ingen diskuterer konsekvensene av at varslingen kommer for tidlig.

Les mer: