NOKUT svarer Kristian Gundersen: NOKUTs sakkyndige hadde kompetanse innen medisinske fagområder

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I sitt svarinnlegg om NOKUTs akkreditering av en bachelor i akupunktur, fremholder Kristian Gundersen at NOKUTs sakkyndige ikke hadde kompetanse innen respekterte medisinske fagområder.

Det hersker ingen tvil om at begge de medisinske sakkyndige hadde det.

At den ene hadde begynt å publisere artikler med temaer fra alternativ medisin og den andre utøver akupunktur, diskrediterer ikke deres opparbeidede kompetanse. Det ble nok den gang heller sett på som fordelaktig at de sakkyndige hadde innsikt i det området de skulle vurdere.

NOKUT må videre forholde seg til at den faglige komiteen besvarte kriteriet om at studiet skal bygge på relevant forskning, positivt.

Øystein Lund.

Saksgangen den gang fulgte anerkjente prosedyrer, og det finnes ingen indikasjoner på at NOKUT den gang skulle være påvirket av holdninger hos ledende politikere.

Dette er Uviten-spalten som startet debatten: Kristian Gundersen i Uviten: Kvalitetssikret sludder?

NOKUTS første svar: Studier i akupunktur er vurdert av en faglig komité

Gundersen svarer: NOKUTs alternative sakkyndige