NTNU svarer Kristian Gundersen: Vi sensurerer ikke kontroversiell forskning

For ledelsen ved NTNU er hovedpoenget at den akademiske friheten ved NTNU er stor og skal være stor, skriver artikkelforfatteren.
Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo retter et angrep på NTNU i et debattinnlegg i Aftenposten 13. august og mener universitetet har mistet sitt moralske kompass.

Nei, det har NTNU så definitivt ikke.

Faller på sin egen urimelighet

Vi endret en pressemelding for å rette opp en tidligere feil, og det burde vi ha markert tydelig. Det ble beklageligvis ikke gjort.

Björn Gustafsson.

Derfor har vi forbedret våre rutiner slik at endringer heretter kommer tydelig frem. Å sammenligne faktaretting med historiereformisme, diktatur og forholdene under krigen faller på sin egen urimelighet.

Ullike roller

For ledelsen ved NTNU er hovedpoenget at den akademiske friheten ved NTNU er stor og skal være stor.

For forskere flest er det en balansegang mellom å skape kunnskap og å bidra i samfunnsdebatten på bakgrunn av egne eller andres forskningsresultater. På NTNU oppfordrer vi våre forskere til å delta i mediedebatter, konferanser og politiske møter med sine meninger og kunnskap.

Saken med Teri Krebs og Pål-Ørjan Johansen handler ikke om forskningen de drev, men at de bruker NTNUs navn til å understøtte sin private kampanje for legalisering av LSD.

Det er deres fulle rett å kjempe for legalisering, men de må tydelig skille mellom når de opptrer som privatpersoner og når de uttaler seg som forskere.

Som det heter i de etiske retningslinjene til Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi: «Når det oppstår mulig konflikt mellom ulike roller, skal forskeren klargjøre i hvilken grad han eller hun taler ut fra forskerrollen eller ut fra andre roller.»

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.