Følelser for Ullevål bremser sykehusutviklingen

  • Tom Helge Rønning
Det er dessverre få stemmer fra områdene utenfor Ring 3 som deltar i debatten, skriver Tom Helge Rønning. Bildet er fra en markering av Folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus.

Denne saken er altfor viktig til at det kun skal være en sak for Oslo og dets innbyggere.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

I Oslo skal det bygges fremtidsrettede og moderne sykehus, og to regjeringer har godkjent et målbilde som vil innebære en investering på over 50 milliarder kroner. Planene burde definitivt skape engasjement og optimisme, men i nyhetsbildet fra Oslo er det alt annet enn begeistring som preger saken. Politikerne i Oslo krever at de får bestemme og protesterer på det de mener er statlig overkjøring.

Det er dessverre få stemmer fra områdene utenfor Ring 3 som deltar i debatten. Utbyggingen dreier seg riktig nok om lokalsykehusstrukturen i Oslo, men i enda større grad handler det om hvordan Oslo universitetssykehus (OUS) skal kunne levere gode regionale og nasjonale sykehustjenester de neste 50 årene.

God distriktspolitikk

Seks av ti pasienter ved OUS kommer fra andre deler av landet. Derfor er denne saken altfor viktig til at det kun skal være en sak for Oslo og dets innbyggere. En ny sykehusstruktur i Oslo må sikre gode helsetjenester for alle.

I dag har Oslo to sykehus som driver med mye av det samme. Dersom vi reduserer dagens dublering av spesialisthelsetjenester i Oslo, blir det enklere for øvrige sykehus å rekruttere sårt tiltrengt helsepersonell.

Hvis derimot OUS ikke effektiviserer driften, vil sykehusene i hovedstaden ha behov for mesteparten av de nyutdannede spesialistene, og sykehusene i distriktene vil få enda større rekrutteringsproblemer enn det de har i dag. Å samle kompetanse og ressurser i Oslo er derfor god distriktspolitikk.

Vil forsinke prosessen

Jeg kan forstå at rekrutteringsutfordringene i Innlandet, i Telemark eller i Nordland ikke er det som opptar fagmiljøene på Rikshospitalet og Ullevål i deres lokale lokaliseringskamp. Men det bør bekymre alle som er opptatt av god pasientbehandling i hele Norge.

Hvorfor kan ikke et nytt sykehus ligge på Ullevål? Beregningene viser at en Ullevål-løsning blir mye dyrere. Men viktigst av alt – en slik løsning vil forsinke prosessen med flere år, og det har vi ikke tid til. Norske pasienter fortjener ikke at denne saken trekker enda mer ut.

Jeg ønsker meg derfor et nytt og moderne sykehus på Gaustad, og jeg støtter derfor de planene som er lagt frem og vedtatt. Aker sykehus blir et topp moderne lokalsykehus for Oslos befolkning. Alle vi andre bør kreve at det tas hensyn til pasientbehandling i hele landet – og derfor bør det bygges et nytt og moderne sykehus på Gaustad.