Slik kan vi bygge bro til fornybaralderen

  • Jonas Gahr Støre
    Jonas Gahr Støre
Det haster med å sikre norsk leverandørindustri nok lønnsomme, grønne oppdrag som kan trygge arbeidsplasser i hele landet, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Viljen til omstilling er til stede i norsk industri.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Professor William Helland-Hansen skriver godt og kunnskapsrikt om klima og oljepolitikk i Aftenposten 10. august. Jeg deler bekymringen for klimaendringene fullt ut. Derfor vil Arbeiderpartiet kutte utslipp med 55 prosent innen 2030 og sørge for at Norge er klimanøytralt i 2050. Men vi ser ulikt på deler av oljepolitikken.

Det aller viktigste for å nå målene i Parisavtalen er å øke farten vesentlig på produksjon og bruk av fornybar energi. Samtidig må vi bruke energien vi har mest mulig effektivt. Det er den viktigste konklusjonen i den siste rapporten fra Det internasjonale energibyrået og kjernen i anbefalingene fra FN og en rekke andre aktører.

Vi vil nettopp det – trappe ned bruken av fossil energi i takt med at vi satser på vind, vann, sol, hydrogen, karbonfangst- og lagring og mer til. Overgangen til alt som skal erstatte oljen, må derfor skje raskt og mye raskere enn i dag.

Industrien ser mulighetene

Det haster med å sikre norsk leverandørindustri nok lønnsomme, grønne oppdrag som kan trygge arbeidsplasser i hele landet. De siste åtte årene har utviklingen gått altfor sakte, og regjeringens vegring mot at staten skal ta en mer aktiv rolle for å omstille økonomien har gjort at vi er bakpå.

Viljen til omstilling er til stede i norsk industri, og en mer aktiv stat kan få omstillingen til å gå enda raskere.

En sterkt økende andel av Equinors nye prosjekter er innenfor havvind og elektrifisering. Det største selskapet innenfor leverandørindustrien, Aker Solutions, har som mål at to tredjedeler av deres prosjekter skal være grønne i løpet av dette tiåret.

Setter vi sluttstrek for denne næringen nå, er jeg redd vi kortslutter prosessen som er i gang, og som må gå raskere.

Industrien ser mulighetene som ligger i det grønne skiftet, og søker seg dit gjennom gradvis å legge om sin aktivitet for å tilpasse seg endringene i markedet. I fabrikkhallene i Verdal gikk man rett over fra oljeprosjekter til fornybar- og havbruksprosjekter.

Blå hydrogen

Norsk gass kan også ha en fremtid som blå hydrogen. I dag leverer Norge mellom 20 og 25 prosent av EUs gassforbruk. De neste årene skal EU gjennom sin grønne giv legge om sitt energisystem kraftig, noe som vil gjøre at gassetterspørselen vil falle til fordel for utslippsfrie alternativer som hydrogen.

Arbeiderpartiet har satt et årlig mål på 400.000 tonn for produksjon av hydrogen. Dette kan brukes til skip og industri hvor utslippene fra norsk gass fjernes gjennom fangst og lagring av CO2.

Ap vil få fart på omstillingen

Vi er opptatt av forutsigbarhet for olje- og gassnæringen, samtidig må rammebetingelsene følge med i tiden.

Det er liten tvil om at norsk sokkel er på vei inn i en moden fase hvor det primært vil være aktuelt å åpne opp for ny aktivitet i forlengelsen av eksisterende felt.

Vårt nei til oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja forsterker dette bildet, og derfor har vi også programfestet at vi skal utarbeide en ny petroleumsmelding hvor redusert klimarisiko og økonomisk risiko blir hovedtemaer.

Arbeiderpartiet vil løse klimakrisen gjennom å få fart på omstillingen som allerede er i gang, fordi vi vet at nøkkelen til klimaproblemet ikke minst ligger i hendene og hodene til våre industriarbeidere.

En politisk vedtatt sluttdato vil kortslutte, ikke påskynde, denne prosessen.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.