Debatt

Alle skolebarn er like viktige

  • Bjørn Arild Gram
    Kommunal- og distriktsminister (Sp)
Barn i byene og barn i bygdene er like viktige, understreker Bjørn Arild Gram (Sp).

Oslo kommune får 250 millioner kroner mer i frie inntekter med denne regjeringen enn forrige. Det gir grunnlag for bedre skole – også for bybarn.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I en lederartikkel 18. november bygger Aftenposten opp en motsetning mellom barn i byene og barn i distriktene. Avisen skriver: «For regjeringen er bybarn mindre viktige enn bygdebarn.» Bakgrunnen er at alle kommuner skal få 500.000 kroner i frie inntekter pr. skole i kommunen.

Det er riktig at kommuner med store skoler vil få en relativt mindre del av disse pengene enn kommuner med flere små skoler. Men Aftenposten hopper bukk over det viktigste: Alle kommuner får mer penger med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Vi mer enn dobler økningen i de frie inntektene til kommunene. Med 2,5 milliarder kroner mer i frie inntekter enn Solberg-regjeringen foreslo, er det rom for å styrke skolen for alle elever i norske kommuner. Både i distriktene og i Oslo, som Aftenposten er spesielt opptatt av.

Oslo kommune får faktisk 250 millioner kroner mer med vårt forslag enn hva Solberg-regjeringen ville gi. De 250 millioner kronene betyr mye mer for elevene i Oslo-skolen enn det Oslo relativt sett taper i tilskudd ved å ha færre og større skoler enn mange små kommuner rundt i landet.

Forslaget om å gi 500.000 kroner i tilskudd pr. skole er et ganske beskjedent incentiv til kommuner for å beholde nedleggingstruede skoler. Jeg synes det vitner om lite raushet å sitte i Oslo-redaksjoner og klage på et tiltak som kan bidra til at noen familier i fraflyttingstruede bygder får litt større mulighet til å beholde skolen sin. Nærskolen er viktig for mange lokalsamfunn, spesielt i mange små kommuner. Vi vil ta hele landet i bruk.

I lederartikkelen trekker Aftenposten spesielt frem Rommen skole i Groruddalen i Oslo. Regjeringen er også opptatt av levekårene i Groruddalen. Derfor styrker vi områdesatsingene med 20 millioner kroner, til totalt 230 millioner kroner. Halvparten av denne økningen vil komme Groruddalssatsingen til gode. Dette utelater også Aftenposten når avisen setter bybarn og bygdebarn opp mot hverandre.

Med Ap-Sp-regjeringens budsjettforslag er det norske kommuner, og dermed også norske elever, som er vinnerne. Barn i byene og barn i bygdene er altså like viktige.

  • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Skolepolitikk