Debatt

Uansvarlig med akutt byggeforbud i Oslo

 • Nina Solli
  Nina Solli
  Administrerende direktør, Byggenæringens Landsforening (BNL)
Det er rundt 29.000 eiendommer i områdene der Småhusplanen gjelder. Nå fryses muligheten for å bygge nye boliger i uviss tid.

Hvem tør å satse i Oslo når så dramatiske endringer kan komme over natten?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Torsdag fikk 80.000 Oslo-folk og byggenæringen i Oslo vite at Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune innfører byggestopp fra og med onsdag.

Hvordan? Gjennom en sak i Aftenposten.

Dette viser at Oslo ikke ønsker nye barnefamilier, fordi det gir dyrere boliger. Det viser også at Oslo på en uforutsigbar måte stikker kjepper i hjulene for byggenæringen.

Bråstopp for mange bedrifter

Småhusplanen har vært varslet. Men bygg- og deleforbud er dramatisk.

Det vil sette fryktelig mye på vent. Det vil skape stor usikkerhet og det vil få konsekvenser for arbeidsplasser i byggenæringen.

Har byrådet egentlig tenkt over konsekvensene av å sette alt på vent på ubestemt tid, kanskje opp til fire år? Har noen tenkt på at det nå gambles med arbeidsplassene i en næring som sysselsetter svært mange i vår region?

Forutsigbarhet er svært viktig for bedriftene. De må til enhver tid planlegge og vurdere markedssituasjonen. Når det gjelder dette forbudet, er kommunen svært upresis. Den slår bare fast at det er en utsettelse inntil videre, og at det er umulig å forutsi når denne stansen opphører. Det skaper en uhåndterbar situasjon.

I realiteten vil det gi en bråstopp for mange bedrifter i byggenæringen.

Hva blir det neste?

Vi står i en situasjon med svært usikre tider for byggenæringen. Det siste vi trengte nå, var enda mer usikkerhet.

Å komme med et så dramatisk forbud uten forvarsel, er i seg selv svært kritikkverdig. Mange, både vanlige folk og bedrifter, må nå spørre seg: Hva blir det neste?

Nina Solli er administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Dette er absolutt ikke måten en bør gå frem på, selv ikke for en hovedstad.

Oslo er blitt høyt rangert for å være en næringsvennlig kommune i Næringslivets Hovedorganisasjons (NHO) kommune-NM. Oslo har vært opptatt av næringsutvikling, men i dette tilfellet har kommunen tydeligvis glemt bedrifter og arbeidsplasser.

Hvem tør å satse i Oslo når så dramatiske endringer kan komme over natten?

«Naturreservat» midt i Oslo sentrum

I NHOs siste medlemsundersøkelse kommer det frem at bedriftene i byggenæringen er mest negative når det gjelder synet på fremtiden. Fremtidsutsiktene oppleves vesentlig dårligere i denne næringen enn i andre næringer.

Det Oslo kommune nå setter i gang, forsterker denne situasjonen. Det kan også få negative konsekvenser for nyetableringer, satsingsvilje og kompetansetilgang. Til syvende og sist får dette konsekvenser for arbeidsplasser.

Dette er absolutt ikke måten en bør gå frem på, selv ikke for en hovedstad

Jeg har også sympati med dem som har planer om å bygge, og som nå kan måtte legge planene på vent, uten å få vite hvor lang ventetiden vil bli. Slike utsettelser er dessuten kostbare. Mange vil trolig reise ut av kommunen til steder der plan- og bygningspolicyen er mer forutsigbar og sympatisk enn den Oslo nå legger opp til.

Dette vil ikke minst Oslo selv tape på.

Det bør være god miljøpolitikk å sikre fortetting i byen. Men nå legger man opp til nærmest et naturreservat midt i Oslo sentrum hvor man ikke vil gjøre endringer.

 • Følg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Byggeindustri
 3. Bygg og anlegg
 4. Byutvikling
 5. Oslo sentrum
 6. Oslo kommune