Læreryrket har et statusproblem. Lønnen må økes.

De små kan oppleve mobbing, omsorgssvikt eller overgrep. Dette krever lærere som har best mulig kvalifikasjoner, mener Bendik Befring Brandvold. Han er en 29 år gammel lektor som jobber i Oslo-skolen.

Skal vi aldri lære?

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Fristen for å søke plass på høyere utdanning gikk ut 20. april. Vi behøver ikke å vente i spenning på å finne ut hvilken utdanning som vil dominere restplassene – i år også.

«Du tuller! Skal du ikke gjøre noe mer med evnene dine?» utbrøt en av mine beste venner. Jeg hadde akkurat fortalt ham hvilken utdanning jeg hadde søkt på.

Meldingen fra kameraten min kom ikke som noe sjokk. Den var bare én av mange tilsvarende reaksjoner jeg fikk på studievalget mitt.

En annen venn sa at han aldri hadde valgt min utdanning, fordi han ønsker å bli betalt for god innsats og ikke risikere å tjene mindre enn en kollega som gjør en dårlig jobb.

Tiltakene har ikke hjulpet

Læreryrket har et statusproblem.

Politikere har tidligere prøvd å heve lærernes status ved å påtvinge mastergrad og øke matematikkravet til karakter 4 fra videregående skole.

De har også forsøkt økonomiske incentiver. Du kan for eksempel få slettet 50.000 kroner fra studielånet ditt for å fullføre utdanningen til normert tid.

Dessverre har ikke disse tiltakene ført frem. Og atter en gang er vi favoritter til å motta prisen for den utdanningen med lavest antall søkere.

Hvordan skal vi styrke lærerutdanningens status og få opp søkertallene?

Svaret er «enkelt»

Lønnen må økes. Dette vil gi flere søkere og en reell konkurranse om å komme inn på studiet. Det igjen vil føre til bedre kvalifiserte søkere og at lærerutdanningen tiltrekker seg mer motiverte pedagoger enn i dag.

Som lærer blir du involvert i alt fra skrubbsår, fotballkrangler og kjedsomhet til mobbing, barnevernssaker og politiavhør

En lærer som gløtter på mobilen utallige ganger i løpet av en time, drikker kaffe fremfor å observere elever som strever eller velger å overse tegn på gryende konflikt, er ødeleggende for barnas trivsel.

De små kan oppleve mobbing, omsorgssvikt eller overgrep, de kan ha skolevegring eller diagnoser. Krever ikke dette lærere som har best mulig kvalifikasjoner?

Dystert, men meningsfullt

Et av de mest undervurderte aspektene ved lærerjobben er hvilken enorm forskjell man utgjør for en sårbar gruppe mennesker. Hver dag møter en lærer flere titalls elever som har behov for omsorg og tålmodighet.

Å se at elevene mestrer og trives gir en lykke i arbeidsdagen som er få forunt, men jobben byr også på dystre utfordringer. Som lærer blir du involvert i alt fra skrubbsår, fotballkrangler og kjedsomhet til mobbing, barnevernssaker og politiavhør.

Men disse utfordringene er noe av det som gjør jobben så meningsfylt. Du har ansvar for å sørge for at elevene trives og å tilpasse undervisningen etter deres forutsetninger. Du kan bidra til å forme fremtidens borgere.

Økt lærerlønn er helt nødvendig dersom vi vil ha det beste skolesystemet i verden.