Debatt

Norske parallellsamfunn er ikke ghettoer i storbyene. De er gjemt – og vokser på små steder. | Daniel Skjevik-Aasberg

  • Daniel Skjevik-Aasberg, Ballangen, nabokommunen til Tysfjord
Parallellsamfunn skal og må bekjempes, skriver debattanten. Bildet viser det læstadianske forsamlingshuset/kirke på Drag i Tysfjord.

Det spiller ingen rolle om lederne kaller seg imamer eller predikanter, eller om samlingsstedet er en moské eller et bedehus.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I den offentlige debatten er parallellsamfunn nesten utelukkende knyttet til innvandring, islam og ikke-vestlig kultur. Men parallelle samfunn kan ta mange former.

Hvis det man vil til livs er parallelle samfunn generelt og ikke noen spesielle grupper, har vi sett oss blinde.

Miljøer som minner om parallellsamfunn, har allerede eksistert lenge. Tidligere i sommer ble et slikt miljø aktuelt på nytt med Tysfjord-saken. Kvinner som var ofre for overgrep sto frem og delte sine grufulle opplevelser.

Sentralt i saken sto læstadianerne, en liten lukket kristen menighet få har kjennskap til.

Jeg var selv en del av dette miljøet og kjenner det godt. Jeg valgte å trekke meg ut.

Delvis fordi jeg var lei av å bli satt i bås og delvis på grunn av alle de meningsløse forbudene. På toppen av dette kom den vedvarende følelsen av melankoli.

Læstadianerne har en pietistisk gudstro med bokstavelig tolkning av Bibelen og strenge fromhetskrav. Levemåten har klare likhetstrekk med det vi vil betegne som et parallelt samfunn.

Hijaben er riktignok byttet ut med tørkle og kalotten med en manisk aversjon mot slips.

Det er forbud mot alkohol, fest, musikk, dans, sminke, smykker og juletre. Det er forbud mot homofilt samliv, forhold utenfor ekteskapet og prevensjon. Kvinnesynet er utdatert og svært diskriminerende.

Vanskelig å avvike fra normalen

Barna blir lært opp til at selv det å stille spørsmål som kan rokke ved de religiøse dogmene, er galt. Menneskets søken etter kunnskap latterliggjøres som et patetisk forsøk på å bortforklare Gud.

For å bøte på undervisningen om Darwin, evolusjonsteori og Big Bang har de derfor egne kurs med timer om kreasjonisme. Hva som er rett og galt avgjøres av predikantene på bakrommet under påskudd av å «gi råd» på vegne av Gud. På denne måten utøver forsamlingen sosial kontroll over medlemmene.

I lukkede samfunn som det læstadianske er det vanskelig å fravike fra normalen.

Helt grunnleggende sider av det å være menneske møter demonisering og fordømmelse, for eksempel om du skulle være så «uheldig» å være homofil.

Tilgivelse står sentralt i læstadianismen. Læren er at all synd kan tilgis. I Tysfjord-saken fortalte ofrene at overgriperne fikk tilgivelse og gikk fri, men ofrene ble møtt med taushet.

I lukkede samfunn som det læstadianske er det vanskelig å fravike fra normalen.

De interne rutinene viste at predikantene selv skal undersøke om det er grunnlag for å anmelde. Men ingen kan sette seg over loven. Heller ikke om man hevder å handle på vegne av en høyere autoritet.

Overgrep, mishandling og diskriminering blir ikke mindre lovstridig bare fordi man kaller det religion.

Ikke bare i ghettoer

Parallellsamfunn skal og må bekjempes. Det handler ikke om det sekulære samfunnets krig mot religion, men snarere om krig mot verdiene og menneskesynet disse miljøene forfekter og trusselen de utgjør mot rettsstaten.

Det er også en kamp mot ignoranse og uvitenhet. Det er en kamp for kvinnerettigheter, multikulturalisme og seksuelle minoriteter. Det er en kamp mot rasisme og fremmedfrykt og det er en kamp for toleranse og mangfold.

Våre parallellsamfunn lever i beste velgående.

Ikke minst er det en kamp for at hele lokalsamfunn og barnekull forsvinner inn i et religiøst mørke som det er vanskelig å flykte fra.

Våre parallellsamfunn lever i beste velgående. De er ikke ghettoer i storbyene, men gjemt på små steder hvor de i skjul får gode vekstvilkår.

Det spiller nemlig ingen rolle om lederne kaller seg imamer eller predikanter, eller om samlingsstedet er en moské eller et bedehus.


Få med deg og delta i debattene hos Aftenposten meninger påFacebook ogTwitter


Dette er Tysfjord-saken:

Den læstadianske menigheten i Tysfjord er anmeldt for å ikke ha gjort nok for å avdekke overgrep.

Selv mener menigheten at de ikke har bidratt til å legge lokk på overgrep.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne har tidligere sagt at hun reagerer sterkt på uttalelsene fra menigheten til Aftenposten.

Les mer om

  1. Tysfjord
  2. Parallellsamfunn
  3. Religion