Debatt

Kort sagt, onsdag 22. juli

  • Debattredaksjonen
Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Feil om treningsstudie? Sverige, korona og eldreomsorg. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Feil om treningsstudien

Joar Vittersø har i Aftenposten 14. juli misforstått vår studie om koronasmitte ved trening. Han mener at ingen som trente i studien var smittet, men det er feil. Helt bevisst testet vi ikke folk før på slutten av studien. Da var det én som var positiv.

Hvor mange som har hatt covid-19 mens studien pågikk, vet vi ikke. Det er nok flere enn den ene. Vi får en pekepinn når alle er testet for antistoffer. Resultatene kommer 20. august.

At folk kan bli smittet på treningssenter som på butikken eller bussen, er opplagt. Men vi håper at Vittersø er enig at det er usunt for både kropp og sjel om alle unngår kontakt med andre mennesker til epidemien er over. Poenget med studien var å finne ut om det er økt risiko for covid-19 når folk får trene med smitteverntiltak som avstand og god hygiene.

I studieperioden, med smitten som var den gang, var det nemlig forbudt å trene på treningssenter. Studien viste at smitterisikoen ikke var økt. Regjeringen ga da også tillatelse til åpning av treningssentre kort tid etter studien var ferdig.

Vittersø mener vi skulle ha lagt våre resultater i en skuff. Det er god forskningsetikk å offentliggjøre all forskning, uansett resultat. Vi hadde på forhånd antatt at 1 prosent av deltagerne skulle være smittet av covid-19 ved studieslutt. I tillegg til at det skulle være like mange i hver gruppe, det vil si omtrent 20 i hver gruppe. Resultatet ble én mot null.

Om det lavere antallet smittede er fordi det var lite smitte i Oslo eller fordi medlemmer av treningssentre følger smittevernråd, vet vi ikke. Men om deltagerne i studien er representative, kan vi ikke se at det er noe i veien for å konkludere slik vi gjør.

Vittersøs kommentar om at forskning potensielt kan være farlig, er naiv. Forskning på helsetiltak er som regel potensielt nyttig, men kan også ha ulemper og bivirkninger. Det er derfor forskningsetiske komiteer vurderer balansen av mulige fordeler og ulemper i kliniske forskningsprosjekter, også i vår studie.

Michael Bretthauer, Lise M. Helsingen, Magnus Løberg og Mette Kalager ved
Klinisk Effektforskning, Universitetet i Oslo.


Sverige og korona

Frank Rossavik skriver i Aftenposten 10. juli om Sveriges koronastrategi. Han viser til Åsa Linderborg, tidligere kulturredaktør i Aftonbladet, som peker på at «svenske sykehjem og andre eldreboliger (for en stor del private) ikke har klart å beskytte de eldste og svakeste.»

Private står for rundt 20 prosent av den offentlig finansierte og lovpålagte eldreomsorgen i Sverige. I magasinet Kommunalarbetaren 18. juni skriver Helena Gunnarsson følgende: «Privata arbetsgivare står hittills enbart för sju procent av anmälningarna om allvarliga coronatillbud i äldreomsorgen, trots att en femtedel av sektorn är privatiserad.»

Mange av de private i Sverige var tidlig ute med besøksrestriksjoner på sine sykehjem, før både norske og danske myndigheter og hele tre uker før svenske myndigheter innførte dette.

Tidligere i pandemien har Barbro Karlsson i Äldreförvaltningen, som har ansvaret for eldreomsorgen i Stockholm, avvist at innslaget av private har noe å si. En oversikt fra Stockholms stad 5. mai viser marginale forskjeller mellom smitte på sykehjem drevet av kommunen versus private.

Sverige har, som Frank Rossavik påpeker, alvorlige utfordringer med pandemien. Disse skyldes imidlertid ikke eierskap i eldreomsorgen.

Torbjørn Furulund, bransjedirektør, Helse og Velferd, NHO Service og Handel


Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Koronaviruset
  3. Eldreomsorg
  4. Frank Rossavik
  5. Sykehjem
  6. Forskning