Debatt

Legenes etiske dilemma i behandling av septisk sjokk | Tonje Steinsland

  • Tonje Steinsland
    Tonje Steinsland
    Redaksjonsleder Vårt lille land, TV 2
Overlege ved Volda sykehus, Eivind Hustad Vinjevoll, forteller i dokumentarserien «Vårt lille land» på TV 2 at han mener en ny, omstridt behandling kan redde tusenvis av liv i Norge.

Redaksjonsleder i Vårt lille land svarer på kritikk av dokumentarserien Vårt lille land.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Lege Preben Aavitsland hevder i et innlegg i Aftenposten at TV 2 «hausser opp» en uprøvd behandling i dokumentarserien Vårt lille land. Der forteller vi om en mulig ny C-vitaminkur mot livstruende blodforgiftning.

Tonje Steinsland.

Helten i historien burde være legen vi intervjuet ved Rikshospitalet som nekter å prøve behandlingen, mener Aavitsland. Han hevder videre at det nå er bevist at behandlingen ikke virker.

Dette fremstår som underlig for oss.

Et moralsk veikryss

Flere tusen nordmenn dør av septisk sjokk, dvs. kritisk blodforgiftning, hvert år. Legene setter sin lit til organstøtte og antibiotika, men erfarer at opp mot 40 prosent av pasientene dør.

Dr. Paul Marik ved Sentara sykehus i Virginia hevder at han har oppdaget en ufarlig C-vitaminkur som redder disse pasientenes liv. I Volda og ved flere andre sykehus i Norge har man tatt kuren i bruk.

Legene der forteller at de erfarer at medisinen virker. Men verden mangler vitenskapelig bevis. Legene beskriver derfor situasjonen som et moralsk veikryss: De velger å gi C-vitaminkuren for om mulig å redde liv, i påvente av forskningsresultatene.

Dette var temaet for TV 2s program. Det er et etisk dilemma som både engasjerer og interesserer seerne våre. Samtidig har vi gjennom vår dekning vært opptatt av å dekke saken nøytralt, og la begge sider – og selvsagt kritiske røster slippe til.

Les også

Antibiotikaresistens kan gjøre moderne medisin ubrukelig. Og det vil være vår egen skyld.

Svaret gjenstår å se

Det er igangsatt en rekke internasjonale studier på dr. Mariks C-vitaminprotokoll. Resultatet av den første kom i forrige uke, ved legekonferansen Critical Care Reviews i Belfast. TV 2 var til stede der.

Det viste seg at pasientene som fikk C-vitaminbehandlingen i studien, ikke hadde større overlevelse enn dem som fikk placebo. Men forskerne hadde ikke tatt hensyn til tidsfaktoren. C-vitaminbehandlingen ble først gitt mellom 12 og 24 timer etter at pasientene fikk septisk sjokk.

Ifølge dr. Paul Marik gjør dét resultatene verdiløse. Han gir C-vitaminbehandlingen til pasientene umiddelbart, samtidig med antibiotika. Kun da kan den forbedre sjansene til overlevelse, ifølge dr. Marik.

Har han rett? Det gjenstår å se. Forhåpentlig vil flere studier gi svar i tiden som kommer. TV 2 vil fortsette å fortelle hva som skjer.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Forskning og vitenskap
  2. Antibiotika
  3. Helseindustrien
  4. TV 2 Sumo
  5. Alternativ behandling