Debatt

Sykehusprosjektet i Oslo bør ikke få lånegaranti | Eilif Holte og Rolf Kåresen

 • Eilif Holte
  Sivilingeniør
 • Rolf Kåresen
  Tidligere sjeflege ved Ullevål sykehus

Innleggsforfatterne har utarbeidet en rapport som viser mulighetene for sykehusutvikling i Oslo ved å bruke tomten på Ullevål (bildet). Foto: TERJE PEDERSEN

Helse Sør-Øst har skapt et vrengebilde av Ullevål-alternativet.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Vi har utarbeidet en rapport som viser mulighetene for sykehusutvikling i Oslo ved å bruke tomten på Ullevål. I vårt forslag bygges Aker sykehus for hele Groruddalen, mens Rikshospitalet beholdes og behandlingsbygg på Ullevål fornyes.

Vi beskriver at funksjonene fra Rikshospitalet kan flyttes til et samlet regionsykehus på Ullevål når byggene på Gaustad må skiftes ut om 20–30 år. Vår plan gir god sykehusøkonomi ved å utnytte sykehusets gode bygningsmasse i byggenes levetid, samtidig som den gir nødvendig fleksibilitet og reserveareal.

Vår løsning koster cirka 20 milliarder kroner mindre enn første etappe i Helse Sør-Østs plan (HSØ), som har en foreløpig pris på 38 milliarder kroner.

Les også

Rapport: Billigere, mer fleksibelt og lavere risiko å bygge nytt sykehus på Ullevål

Forvrenges

Dette bildet forvrenger HSØ ved å hevde i sin såkalte «belysning» at Rikshospitalet-Ullevål-Aker-alternativet (RUA) blir 12,8 milliarder kroner dyrere, fordi de konstruerer et premiss om at hele Rikshospitalet skal flyttes til nybygg på Ullevål i første fase.

Derved vraker man den gode bygningsmassen både på Rikshospitalet og Ullevål, 220.000 kvadratmeter, noe som er kostbart, miljøskadelig og unødvendig.

Eilif Holte (t.v) og Rolf Kåresen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

En annen feilinformasjon er at RUA vil ta seks-syv år mer å gjennomføre enn Rikshospitalet-Aker (RA). Feilinformasjonen er basert på at Rikshospitalet flyttes til Ullevål i én omgang. Om Stortinget krever bedre beslutningsgrunnlag og RUA utredes og finnes best, kan Ullevål stå ferdig i 2030, det vil si like raskt som HSØs plan på Gaustad.

Når ni partier har bundet seg til ikke å godkjenne reguleringsplanen på Gaustad, kan en få tidstap på Gaustad som gjør at Ullevålalternativet kan stå raskere ferdig.

Aker for hele Groruddalen kan i vårt alternativ stå ferdig allerede i 2027. I RA-alternativet skjer det tidligst mot slutten av 2030-tallet ettersom det ikke foreligger konkrete planer.

Sammenligner epler og pærer

Helse Sør-Øst påstår videre at det å bemanne tre sykehus vil kreve mer personell enn to sykehus gjør. Dette har de ikke belegg for. Tvert imot viser forskningen på feltet at det å legge de planlagte pasientforløpene i egne enheter, skjermet fra akuttbehandlingen, gir mest effektiv drift og sparer personell.

Helse Sør-Øst begrunner sin påstand med at driftskostnadene på sykehusene i Oslo er høyere enn i Bergen og mener at årsaken er at Bergen har færre sykehus.

Sykehusene i Oslo har andre oppgaver enn de i Bergen og er vesentlig større. Helse Sør-Øst sammenligner epler og pærer.

Dessuten har Bergen flere sykehus enn Helse Sør-Øst tror: Haraldsplass sykehus pluss de tre sykehusene i Helse Bergen: Kysthospitalet, Voss og Haukeland.

Må tilbake til helseministeren

Konklusjon: Beslutningsunderlaget Helse Sør-Øst har lagt frem, er for dårlig til at Stortinget bør innvilge lånegaranti på 27 milliarder i statsbudsjettet for 2020.

Helse Sør-Øst har ikke utredet det mest opplagte alternativet, RUA. Saken må sendes tilbake til helseministeren med beskjed om at han må bestille en reell utredning av Rikshospital/Ullevål/Aker-alternativet.

Begge alternativene, RUA og RA, må inkludere virksomhetsplaner og gevinstrealiseringsanalyser som gjør det mulig å sammenligne investerings- og driftskostnader.


 • Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Sykehus
 2. Byutvikling
 3. Oslo universitetssykehus (OUS)
 4. Helse Sør-Øst (HSØ)
 5. Helse