Debatt

Deltidskrisen er reell, og den rammer de unge | Mette Nord

  • Mette Nord
    Mette Nord
    Leder, Fagforbundet

I dag rammer deltidskrisen aller mest unge helsefagarbeidere og sykepleiere, skriver leder av Fagforbundet, Mette Nord. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Deltidskrisen er ikke retorikk. Den er reell og vil bli verre dersom det ikke gjøres noe drastisk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Fagforbundet reagerer på at Aftenposten og Høyre ikke tar deltidskrisen på alvor. For unge, nyutdannede helsefagarbeidere og sykepleiere er det faktisk helt krise at de ikke får hele, faste stillinger.

I en leder 31. juli kaller Aftenposten «deltidskrisen» et retorisk påfunn fra Arbeiderpartiet og fagbevegelsen. Og Høyre har bedt Arbeiderpartiet om å slutte å krisemaksimere når det gjelder ufrivillig deltid. Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, går så langt som å si at det tvert imot er «det helt motsatte av en krise».

For de 50.000 kvinnene og 20.000 mennene som jobber ufrivillig deltid, er krisen høyst reell.

Mette Nord Foto: Privat

Sliter med å få tilstrekkelig inntekt

Når unge, nyutdannede helsefagarbeidere og sykepleiere ikke får hele, faste stillinger, må de jakte vakter for å få livet og økonomien til å gå opp.

Mange sliter med å få tilstrekkelig inntekt til å kunne etablere seg med hjem og familie. Antall kvinner og menn som ønsker hel stilling, har økt fra 62.000 til 70.000 siden samme tid i fjor.

I Sandnes klikker Høyres Thor Magne Seland etter egne ord «i vinkel» over innsatsen for å få flere over i heltidsstillinger. Han blir provosert av mangelen på valgfrihet.

Fagforbundet har mange eksempler på ansatte som har jobbet over 10 år i pleie og omsorg, og fortsatt ikke fått tilbud om mer enn 20 prosent fast stilling. Er det dette Høyre kaller valgfrihet?

Ifølge tall fra SSB og KS har over 70 prosent av dem som jobber i helse- og omsorgstjenestene i kommunene, deltidsstillinger. Dette rammer også pasienter og brukere av tjenestene. De må stadig forholde seg til nye ansatte og til langt flere ansatte.

Deltidskrisen er ikke retorikk. Den er reell og vil bli verre dersom det ikke gjøres noe drastisk. I dag rammer deltidskrisen aller mest unge helsefagarbeidere og sykepleiere.

Les også

Les Aftenpostens leder: Med kriseprat skal valget vinnes

Vanskelig å rekruttere

I årene frem til 2035 er det behov for 18.000 flere helsefagarbeidere og 28.000 flere sykepleiere, viser prognosene fra SSB. Det er ikke mulig å utdanne så mange nye til disse yrkene. Derfor må vi tilby dem som allerede er i jobb og trives i yrket sitt, større og faste stillinger.

Det er vanskelig å rekruttere når bare en tredjedel av studentene tilbys hele stillinger. Hvem har vel lyst til å utdanne seg til en jobb hvor man blir tilbudt under 20 prosent stilling?

De aller fleste av dem som jobber deltid innen pleie og omsorg, er kvinner. Det er utenkelig at mannsdominerte yrker skulle hatt en like stor deltidsandel. Nå har vi som kommer fra helse- og omsorgsyrkene, fått nok. Vi finner oss rett og slett ikke i at kvinner i omsorgsyrker skal behandles på denne måten.

Nesten alle politikere sier at de er enige i at folk må få hele og faste stillinger. Likevel skjer det lite. Her har både regjeringen og kommunepolitikerne sviktet.
Fagforbundet synes ikke det er greit at Høyre avlyser deltidskrisen for de 70.000 kvinnene og mennene som ønsker hel stilling.


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Fagforbundet
  2. Arbeidsliv
  3. Arbeidsmiljø