Debatt

Homofil kirkeleder svarer Aftenposten-kommentator: Gudstro og etikk er ikke et hinder for en mer åpen kirke. Tvert imot. | Gard Sandaker-Nielsen

  • Gard Sandaker-Nielsen
    Gard Sandaker-Nielsen
    Leder, Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd
Illustrasjonsbildet viser en likekjønnet vigsel i Ila kirke i Trondheim.

Frank Rossavik har en snever beskrivelse av hva det vil si å være kristen.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenpostens kommentator Frank Rossavik prøver 19. juli seg på en analyse av kirkesituasjonen for Kjell Ingolf Ropstad og Kristelig Folkeparti. Om Ropstad er enig i analysen må han selv svare på, men Rossaviks fortelling om og beskrivelse av Den norske kirke er helt på villspor.

Jeg er stolt og glad for at Den norske kirke har endret sitt syn på ekteskapet og ønsker alle – uansett hvem du er og hvem du elsker – velkommen til å gifte seg i sin lokale kirke. Men det har ikke skjedd fordi «konservative kristne» ikke har kjempet mot endringen. Tvert imot.

Gard Sandaker-Nielsen er leder av Åpen folkekirke og Oslo bispedømmeråd.

Kampen for endring

Vi som har ønsket endring, ble motarbeidet og holdt utenfor kirkelige posisjoner av konservative så lenge det var mulig. Det var først i Kirkevalget i 2015 og Åpen folkekirkes store valgseier at vi fikk innflytelsen vi trengte for å få til endring.

Mange «konservative kristne» har kjempet til siste slutt. Selv har jeg som kristen homoaktivist og kirkeleder, sammen med hundrevis av andre, kjempet og jobbet hardt over veldig mange år for å få gjennomslag for at kirken skal være åpen for alle. Slik politikken stadig er i endring, kan også våre seire reverseres.

Bønnelista stiller med en ny konservativ liste i Kirkevalget, og de ønsker å ta Den norske kirke i en annen retning. De ønsker blant annet å stenge kirkene for menn som vil gifte seg med menn og kvinner som vil gifte seg med kvinner. Flere andre som stiller til valg, ønsker også å ta kirken i en annen retning.

Les også

Ingeborg Senneset: Fundamentalistisk islam er en homofob versting

Tar tro og kristen etikk på alvor

Rossavik har en snever beskrivelse av hva det vil si å være kristen. Han skaper et inntrykk av at det kun er «de konservative kristne» som «tar gudstro og klassisk kristen etikk alvorlig». Vi andre er visstnok ikke opptatt av gudstro og etikk. Det er helt feil.

Det er nettopp på grunn av at vi tar troen og kristen etikk på alvor, at vi har kjempet for endring i kirken og gjort den mer tilgjengelig og åpen for alle. Det er nettopp derfor Åpen folkekirke stiller lister i alle bispedømmer ved Kirkevalget til høsten. Vi ønsker å fortsette utviklingen av en åpen kirke for alle og da trenger vi fornyet tillit fra kirkemedlemmene.

Jeg vet ikke når Rossavik sist var på en gudstjeneste i Den norske kirke. For beskrivelsen av at «stadig færre prester og bisper snakker om samlivsetikk, moral, abort og knapt nok om tro», kjenner jeg meg overhodet ikke igjen i. Det er temaer som diskuteres regelmessig.

Les også

Aftenposten mener: Krf-Ropstad må få gå sine egne veier

Positive saker taper nyhetskampen

Det stemmer at kirken er opptatt av å være for flyktninger og mot klimaødeleggelse. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende. Samtidig skulle jeg gjerne sett andre, positive saker tapetsere avissidene. Men i kampen om nyhetsoppslagene, er det dessverre ofte konfliktstoff som vinner. Tro og etikk er ikke «sexy» nok.

Uansett: Det er evangeliet om Jesus Kristus som er utgangspunktet for kirkens samfunnsengasjement. Det er troen på at kjærligheten er sterkere enn døden som får oss til å fortsette å jobbe for at alle skal møte en åpen og inkluderende kirke når de ønsker og/eller trenger det.

Til slutt skal jeg gi Rossavik rett i at vi nok er flere, såvel kirkeledere som ansatte og frivillige i kirken, som kan bli mer frimodige i vår trosformidling og forkynnelse. Men den utfordringen går i like stor grad til «konservative» som til «liberale».

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meiningar på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kristendom
  2. Den norske kirke
  3. Bønnelista
  4. Åpen folkekirke
  5. LHBT