Debatt

Hvorfor holdes universitetene lukket, mens barnehagene åpnes? | Nils Chr. Stenseth

 • Nils Chr. Stenseth
  Nils Chr. Stenseth
  Professor, Universitetet i Oslo

Universitetene (her Blindern i Oslo) burde åpne kontorer og laboratorier for forskerne, mener innleggsforfatteren. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Hvor er forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i denne debatten?

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Som universitetsansatt føles det underlig å observere at universitetene er lukket for de ansatte, mens barnehagene, riktignok med en del begrensninger, er åpne.

I Norge legger vi opp til en kunnskapsbasert politikk og forvaltning. En god del av den kunnskapen vi bygger denne politikken på, er utviklet ved våre universiteter.

Nils Chr. Stenseth er professor ved Universitetet i Oslo.

Det er også ved våre universiteter vi finner mange av våre fremste frie forskningsformidlere og -rådgivere. Dette, sammen med den undervisningen universitetene tilbyr, gjør dem til meget viktige – åpne – samfunnsinstitusjoner.

Det er vanskelig å forstå hvorfor ikke universitetene i størst mulig grad kan være åpne for ansatte, mens barnehagene nå gradvis blir åpnet.

Ansatte bør ha fri adgang

Våre 28.000 studenter bør fortsatt, som hovedregel, bli undervist gjennom digitale plattformer. Det er for øvrig imponerende å se hvordan universitetene på rekordtid har fått dette til. Langt på vei fungerer det også bra med hjemmekontor for de ansatte – men ikke alltid.

En meget viktig del av forskernes hverdag er å finne frem til de gode forskningsspørsmålene, og de kommer man erfaringsmessig lettest til gjennom møter ansikt til ansikt.

Derfor bør ansatte ha rimelig fri adgang til universitetets kontorer og laboratorier når dette er nødvendig for å oppnå god forskningskvalitet.

Smittevernregler om to meters avstand og ikke mer enn fem personer i samme møte, må selvsagt overholdes.

Les også

Slik gikk den store digitale omstillingen etter koronakrisen | Malcolm Langford og Elisabeth Gording Stang

Hemmer forskernes arbeid

Slik det nå er, med fullstendig lukking av universitetet og strenge og byråkratiske rutiner for å få adgang til bygninger, hemmer dette forskernes arbeid.

Dette er spesielt kritisk for unge forskere og midlertidig ansatte. Pr. dags dato har de ikke fått konkret informasjon om kompensasjon for tapt arbeidstid og tapt forskningsarbeid i form av forlengede kontrakter.

Lukkingen er også meget kritisk for dem som skal søke Forskningsrådet om midler innen 20. mai. I mange tilfeller gjelder dette lønn til unge, talentfulle og midlertidig ansatte forskere – eller til viktige karrierebyggende arbeider for nytilsatte i fast stilling.

Unge folk kan gå glipp av et helt år og kanskje måtte oppgi en forskerkarriere. Skal man få til gode søknader som gir uttelling, kreves det mer enn tilgang på PC på et hjemmekontor. Det krever dynamisk interaksjon innen forskningsgruppen.

Burde stått på barrikadene

Det er verdt å se hva andre gjør. Ved for eksempel Tsinghua-universitetet i Beijing går all kursundervisning digitalt, men de ansatte får adgang til universitetets bygninger.

Alle blir sjekket ved inngangen for å se om de er ansatte eller har feber, noe som enkelt kunne gjøres også i Norge. Ved Beijing Normal University påser man at antallet mennesker i bygningene holdes på 30–50 prosent av det normale.

Hvor er forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i denne debatten? Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er ofte på banen og snakker om skoler og barnehager.

Asheim burde stått sammen med Melby på barrikadene til forsvar for kunnskapen og forskningen – det være seg der den fremskaffes og der den formidles til folk i grunnskolen og oppover.

 1. Les også

  Studentorganisasjon: – Vi savner klare retningslinjer

 2. Les også

  Asheim ber universitetene planlegge for alternative eksamensformer

 • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Forskning og vitenskap
 3. Universitet
 4. Hjemmekontor
 5. Henrik Asheim
 6. Guri Melby
 7. Debatt

Koronaviruset

 1. NORGE

  Direkteblogg om korona

 2. VERDEN

  For de «svorske» på grensen handler det ikke om billig bacon og snus.

 3. NORGE

  Slik så hånden ut etter en runde med håndsprit i nærheten av t-lys

 4. OSLO

  Engasjerte deltakere markerte misnøye med koronatiltak i Oslo

 5. OSLO

  Enda flere bruker Oslo-marka under koronanedstengingen

 6. NORGE

  Her behandles de mest syke Covid-19-pasientene i Oslo