Debatt

60 år i kamp for større rettferdighet | Agnes Husbyn

  • Agnes Husbyn, tidl. generalsekretær Ensliges Landsforbund
Agnes Husbyn.

Et flertall av enslige finner seg i forskjellsbehandling.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ensliges Landsforbund rundet nylig 60 år. NRK Ekko sendte i anledning jubileet en halvtimes radioprogram om enslige/single, hvor forskere deltok med faktaopplysninger. NRK Radio og aviser har sporadisk hatt programmer om enslige, mens NRK TV generelt har utelatt 900.000 aleneboere.

Flere må si fra

Et flertall av enslige finner seg i forskjellsbehandling. De ser ikke verdien av å organisere seg til felles front, noe som kunne skapt flere resultater ut fra selve «kjøttvekten». Dette er en ekstra påminnelse i stortingsvalgåret 2017.

Mange enslige er glad i sin sivile status og nekter usynliggjøring. De er klar over sin styrke som medmennesker og medarbeidere og vil ikke godta å bli satt i bås som en pariakaste. Dersom disse lot høre mer fra seg i den offisielle debatten, ville det gitt resultater.

En utfordring til mediene: Skaff til veie en undersøkelse om sosial og økonomisk forskjellsbehandling av enslige. Ensliges Landsforbund var nær ved å få en stortingsmelding i 2006, men da Ap-regjeringen overtok, avspiste de aleneboere med en SSB-rapport. Her finnes likevel så mye fakta at aviser og radio/fjernsyn kunne finne stoff. Aleneboende/enslige/single bør kunne forvente en slik inkludering!

Store forskjeller

Hva er så forskjellsbehandling mellom par og enslige i dag?

Økt egenkapital ved boligkjøp (15 prosent). Par med to inntekter må kun svare for 7,5 prosent hver. Aleneboere burde beholde 10 prosent, som før.

Kommunale/statlige avgifter stipulerer like store fastledd uavhengig av antall i husstanden (vann/avløp/renovasjon/strøm).

Kommunale bad: Årskontingent, 3700 kroner for single, 3900 kroner for par (eksempel fra Porsgrunn). Lignende eksempler finnes for en rekke etater.

Veiavgift: Lik uavhengig av kjørelengde. Kunne differensieres, som bilforsikring.

Miljøfordel!

NRK-avgift burde differensieres. Egen sportskanal.
Mange ordninger henger igjen fra da par og familier hadde én inntekt.

Pensjonsforsikring. Når personer uten livsarvinger faller fra, inndrar selskapene restbeløp og det går i felleskassen. Dette er urettmessig behandling av andres eiendom.

Borettslagsleiligheter. Ved arv kan en enslig ikke testamentere sin borettslagsleilighet til niese/nevø uten å gå veien om søsken, som deretter kan overdra til livsarving. Dette er forskjellsbehandling av eiendomsretten, fordyrende og meningsløst for enslige uten søsken i live.

Utleieboliger. Det er 800.000-900.000 utleieboliger i Norge. Trolig er et flertall av leietagerne enslige. Leien er høy, og gir ikke adgang til boliglån med rentefradrag. Tidligere finansminister Gudmund Restad (Sp) foreslo i sin tid å innføre et skattefradrag på 12.000 kroner årlig for leietagere. Forslaget nådde ikke frem. Er dette en sak for Senterpartiet i 2017? Er dagens finansminister opptatt av spørsmålet?

Les også:

Les også

  1. Jan Arild Snoen: Pensjonistene klarer seg fint

  2. Agnes Husbyn: Hva med de som bor alene, NRK?

  3. Agnes Husbyn: Fortsatt stor urett mot enslige

Les mer om

  1. Boliglån