Jo, økologisk mat er bærekraftig | Regine Andersen

  • Regine Andersen

Lomborgs kritikk av økologisk mat ble tilbakevist i Danmark som fusk og fri fantasi.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Danske Bjørn Lomborg hevder i Aftenposten 31. august at økologisk produksjon i stor skala vil kreve enorme landområder og sende folk i sultedøden. Ikke er det bedre for miljø og dyrevelferd heller, og det finnes ikke fordeler for helsen.

Artikkelen ble opprinnelig publisert i Berlingske 13. august og ble kraftig tilbakevist i både Berlingske og Politiken som systematisk fusk med forskningsfakta og fri fantasi. Lomborg er en profilert klimaskeptiker og kjent for å plukke forskningsfunn ut av sine sammenhenger for å underbygge egne påstander.

Matsikkerhet

Den mest alvorlige påstanden fra Lomborg er at økologisk produksjon vil kaste tusener av mennesker ut i sultedød. Her har han tyngden av internasjonal forskning mot seg. Økologiske metoder gir høyere avlinger der de fattige bor. FNs spesialrapportør for retten til mat har derfor anbefalt økologisk jordbruk som en viktig strategi mot sult.

På den andre siden har FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO) alarmert om at én tredjedel av verdens matjord er moderat til alvorlig skadet. Jordbruk er viktigste årsak. Flere internasjonale studier viser at produktivitetsveksten stagnerer i sentrale korndyrkingsområder. FNs klimapanel slår fast at det intensive jordbruket ikke er robust til å tåle fremtidens klimaendringer.

Regine Andersen, daglig leder, Oikos - Øko-logisk Norge

I vår del av verden har økologisk jordbruk fortsatt noe lavere avlinger. Men på sikt vil økologisk landbruk gi mer mat til verdens befolkning. Dette slår en fersk internasjonal forskningsrapport fast. Grunnen er blant annet at økologiske metoder tar vare på matjorden, bygger jordfruktbarhet og er mer robust mot klimaendringer.

Tar vare på miljøet

Forskning viser også at artsrikdommen er langt høyere på økologisk drevet jord. For pollinerende insekter er økologiske gårder et fristed uten kjemisk-syntetiske sprøytemidler. Økologiske dyrkingsmetoder tar også vare på et stort mangfold av jordorganismer som bidrar til at organisk materiale omdannes til humus. De gjør jorden fruktbar og øker dens evne til å holde på vann og binde karbon fra luften. Det blir heller ingen avrenning av kjemisk-syntetiske sprøytemidler til grunnvann og vassdrag, noe som er et stort problem mange steder i verden.

Lomborg fremsetter voldsomme påstander om sprøytemidler i økologisk produksjon. Faktum er at kjemisk-syntetiske sprøytemidler er forbudt og at det i Norge finnes 23 godkjente naturpreparater som kan tillates i økologisk produksjon dersom alt annet er dokumentert forsøkt. Stoffene er raskt nedbrytbare og ikke klassifisert som miljø- eller helseskadelig. I praksis er de knapt i bruk. Det selges f.eks. i gjennomsnitt ca. 3 kilo virkestoff pyretrin i året, hovedsakelig til private hager og knapt til matproduksjon. Til sammenligning selges det 883 tonn sprøytemidler til konvensjonelt landbruk. Mattilsynet finner sprøytemiddelrester i nesten 60 prosent av den konvensjonelle maten, mens det knapt kan påvises slike rester i økologisk mat.

Flere tunge metastudier/rapporter, inkludert fra vår egen vitenskapskomite for mattrygghet konkluderer med at økologisk mat generelt har mer næringsstoffer og bioaktive forbindelser, slik som C-vitaminer, antioksidanter, omega-3 og CLA fettsyrer. Dessuten har maten knapt sprøytemiddelrester, og kunstige tilsetningsstoffer er forbudt. Forskning indikerer at økologisk mat blant annet kan ha gunstig effekt på immunforsvaret, risiko for atopiske sykdommer, hormonbalanse og risiko for svangerskapsforgiftning.

Høyere standard for dyrevelferd

Lomborgs kritikk av økologisk dyrevelferd faller på sin egen urimelighet. Det er høyere standarder for plass, utegang, lys, fôr og kort sagt alt som har med dyrevelferd å gjøre.

Norsk landbruk støtter opp under utvikling av økologiske metoder fordi det fører hele landbruket i en mer bærekraftig retning. Vi som jobber på feltet ønsker oss langt mer forskning, og vi ønsker oss kritikere som holder seg til fakta og bidrar konstruktivt til utviklingen av en jordbruksform som åpenbart har fremtiden foran seg.