For mye teologi, for lite kjærlighet

Skaper Bibelen, eller din bruk av den, unødig lidelse? spør innleggsforfatteren.

Hvem vil tro på en Gud som gjør livet deres til et helvete, før han sender dem dit? spør Børge Roum.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Det finnes utallige kristne retninger. Én ting nesten alle er enige om er at frelse fås ved tro alene. I tillegg enes de om kjærlighetsbudskapet: Den gyldne regel og det største bud: Du skal elske Gud, og din neste som deg selv.

Hvorfor fortsetter de da å påføre så mange mennesker så mye lidelse unødvendig? Er konservative kristne blitt til Bibelens bad guys, fariseerne?

Homofili som «problem»

Er det ikke rart at Gud skaper mennesker med problemer rett ut av mors liv? Medfødte sykdommer, autisme, manglende kroppsdeler, og så videre, er rart nok. Men la oss se vekk fra det, til noe enda rarere:

La oss anta at homofili er et problem. Det er da et problem Gud lar folk bli født med

La oss anta at homofili er et problem. Det er da et problem Gud lar folk bli født med, som man ikke merker at er et problem! Alle andre medfødte problemer er sånn at man skjønner at det er en sykdom eller defekt som skaper problemer. Men homofili er et problem man bare kan finne ut at er et problem dersom man leser den riktige boka og tror alt som står i den. De som ikke leser eller tror lever lykkelig uvitende om at deres følelser er mer feil enn deres venners følelser.

Klinger hult

Vel, de hadde levd lykkelig uvitende dersom de ikke levde i en verden hvor de blir mobbet, diskriminert, fengslet og drept for å ha «feil» følelser. Disse veldig reelle problemene blir påført dem ikke fordi det er naturgitt at sånn må det være, på samme måte som at det er naturgitt at de som blir født med sterk autisme ikke kan ha et normalt liv.

Nei, disse problemene blir påført dem fordi noen tolker en religiøs bok som at homofili er synd og tror at det derfor er riktig å diskriminere dem som er født med et problem de aldri ville visst at var et problem om det ikke var for den samme boken. Boken de samme menneskene påstår at har ett hovedbudskap: Kjærlighet. Det klinger svært hult.

Kronikk:

Les også

«Så fordi jeg er singel og har gode homofile venner så må jeg også være homofil?»

Jeg er ikke teolog nok til å slå fast at den tolkningen er feil. Og jeg er ihvertfall ikke teolog nok til å forstå hvorfor de tolv versene om homoseksualitet er mer gyldige i dag enn de mange flere versene om at slaveri er helt ok. Så jeg skal ikke kreve at kristne slutter å mene at homofili er synd.

Men det er forskjell på hva man mener og hva man bruker av sin begrensede tid her på jorden til å si og gjøre. Det er ikke meningen i seg selv jeg har et problem med. Det jeg har et problem med er at meningen fører til handlinger som skaper lidelse.

Skaper Bibelen, eller din bruk av den, unødig lidelse?

«Dette var en dyp hemmelighet som var forbundet med skam og som jeg bar på alene i mange år», skriver en anonym, homo— eller bifil kristen på nettsiden GuttogJente.no. Og den eneste grunnen til at det var slik for ham var at han har blitt fortalt at det er galt. Hadde han ikke det hadde han levd et normalt liv, uten skam og dype hemmeligheter.

Og det er ingen ting mot alle de tusenvis av mennesker som har blitt banket opp, trakassert, fengslet, torturert, voldtatt, henrettet og drevet til depresjon og selvmord for noe de er, ikke noe de har selv har noe ansvar for.

Skammelig og fælt

Du oppfordrer ikke til noen av disse forbrytelsene. Men hver gang du sier eller gjør eller deler noe som hinter om at homofili er galt, får folk enda en gang bekreftet at dette er skammelig og fælt. De som har slike følelser får enda en grunn til å føle seg miserable. De som ikke har slike følelser får bekreftet at det er riktig å tenke slik om andre, noe som igjen vil påvirke deres tale- og handle-måte.

Børge A. Roum

Husk at dine ord om dette kun er dråper i et enormt fossefall av hat fra en stor, sterk, høylydt gruppe (religiøse) mot en liten gruppe mennesker, som er blitt utsatt for dette i århundrer. Tilsammen fører det til totalt unødvendig lidelse og ødelagte liv.

 • Les i Aftenposten mandag: Kim Friele om blåblå homovennlighet
  Mitt oppriktige spørsmål til kristne som tolker Bibelen på denne måten er: Hvis Bibelen eller andre religiøse tekster ikke fantes, ville det eksistert noe du kunne peke på som ville gjort homofile klar over at deres følelser er feil eller skadelig?

Ville det eksistert noe, utenom normal menneskelig frykt for alt som er annerledes, som ville drevet mennesker til å utsette sine medmennesker for de tingene jeg beskriver over?

Godt kontra ondt

Din tolkning av Bibelen er én ting. Men mitt andre spørsmål er: Fører det å la denne tolkningen ha praktiske konsekvenser for hva du sier og gjør til mer godt enn vondt? Jeg ser ikke hva godt det kan føre til å snakke om at «det du ble født som er skammelig, feil og syndig».

Det gjelder dobbelt om man anser homofili for en sykdom eller skade av noe slag. Se for deg at du, eller ditt barn, var født med lamme bein eller en hjerneskade, og noen på toppen av de problemene det allerede skaper jevnlig kommer og forteller deg at den skaden er skammelig og syndig. Hva godt ville det gjort deg eller barnet ditt?

Jeg har enda ikke klart å finne noen punkter til nytte-listen

Når jeg vurderer om noe er bra eller dårlig, om jeg bør gjøre noe eller la det være, prøver jeg å lage en liste over skade og nytte. Hvis spørsmålet er «Bør jeg snakke om at homofili er feil?» Ser skade-listen litt sånn ut:

 • Dårligere selvbilde, skam og lavere livskvalitet
 • Mild og alvorlig depresjon
 • Tap av venner
 • Hindre folk fra å oppleve kjærlighet
 • Mobbing, trakassering, diskriminering
 • «Mild vold» (i skolegården, på byen, etc.)
 • Alvorlig vold, tortur og drap
 • Diskriminerende og stigmatiserende lover (bøter, fengsel, dødsstraff)
  Jeg har enda ikke klart å finne noen punkter til nytte-listen. Kan du hjelpe meg?

Bare troen kan frelse

Husk at jeg tar utgangspunkt i at tolkningen om at homofili er synd faktisk er riktig. Men jeg tar også utgangspunkt i tolkningen til det store flertall av kristne om at det eneste som kan frelse et menneske fra helvete er troen alene. Husk også at nytte-punktene må veie tyngre tilsammen enn skade-punktene.

Fariseerne og de skriftlærde brukte livene sine på å studere og tolke jødenes hellige skrift.

En dag Jesus var ute og gikk med disiplene ble han bønnfalt av en lam mann om helbredelse. Fariseerne protesterte: Å helbrede på sabbaten var ikke tillatt i følge deres tolkning av Bibelen! Men å la være å helbrede når du kan, er ikke det å dømme noen til unødig lidelse? Hva skulle Jesus gjøre? Som en Bibel-tro kristen vet du nok hva som skjedde.

Ateister viser mer kjærlighet

Børge Bentsen, tilknyttet en av organisasjonene bak den kristne seksualopplysningssiden GuttogJente.no, skriver om hendelsen: «Jesus angrep flere ganger fariseernes hykleri, selv om de hadde rett rent teologisk. Bibelforståelsen deres var for mye preget av juss, og for lite av barmhjertighet. Harde hjerter fungerer slik».

For mye teologi og for lite kjærlighet fører ikke bare til fariseerisme, men også til folk får et inntrykk av at ateister viser mer kjærlighet til sine medmennesker enn kristne gjør. Og det fører til at inntrykket er riktig. Spesielt det siste burde bekymre deg.

Ingen blir frelst av å bli fortalt at noe av det mest grunnleggende av hvem de er er synd og skam.

Vi har svært begrenset tid og ressurser i dette livet vårt. Hvorfor velge å bruke av dette til å snakke om denne saken, når du vet hvor mye lidelse det skaper? Ingen blir frelst av å bli fortalt at noe av det mest grunnleggende av hvem de er er synd og skam. Kanskje snarere tvert imot.

Hvem vil tro på en Gud som gjør livet deres til et helvete, før han sender dem dit?

Twitter: @forteller

Les mer: