Debatt

NRK-tomten er offentlig eid. Høyest salgsverdi bør være det minst relevante. | Christiansen, Kraft, Prytz og Weisser

 • Per Henry Christiansen
 • Ingeborg Briseid Kraft
 • Åsmund Prytz
 • Henrik Weisser

Oslos politikere burde være tydelige på at deres ansvar er å ivareta interessene til byen og beboerne. Dette inkluderer ikke finansiering av nye regionsykehus og nasjonale kringkastingsbygg ved å legge til rette for ekspansiv boligbygging, skriver innleggsforfatterne. Bildet: Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen legger frem NRKs forslag til planprogram for Marienlyst. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Det burde invitere til mindre kommersiell tenkning når området nå utvikles for fremtidig bruk. Og ikke motsatt.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

NRK-tomten på Marienlyst er offentlig eid. Det burde tilsi en annen type byutvikling når NRK flytter enn om eieren var en privat utbygger. I stedet stiller Plan- og bygningsetaten (PBE) seg bak NRKs forslag til høyhusbonanza.

Koblingen mellom NRKs tomtesalg og byggebudsjett er problematisk.

Les også

Slik blir Marienlyst når NRK flytter

Planprogram med høy utnyttelse

Det har lenge vært kjent at nedlegging av Ullevål sykehus og NRKs flytting fra Marienlyst har som forutsetning at inntektene fra salg av de aktuelle tomtene tilfaller henholdsvis Helse Sør-Øst og NRK.

Nå er planene for Marienlyst klare. NRK og PBE inviterte til pressekonferanse 7. februar for å presentere et omforent forslag til planprogram. Planprogrammet innebærer bygging av opp mot 110.000 kvadratmeter bolig på den delen av NRK-tomten som ikke inkluderer det fredede radiohuset.

Dette er mye. Boligblokkene skal etter planen stå tett i tett og på det meste rage 12 etasjer opp fra bakken.

Gitt NRKs utgangspunkt er dette ikke overraskende, ettersom høy utnyttelse gir mer penger ved et salg. Det forunderlige er at PBE anbefaler forslaget.

Per Henry Christiansen (f.v.), Ingeborg Briseid Kraft, Åsmund Prytz og Henrik Weisser.

Press og goodwill

Ifølge Dagens Næringsliv 5. februar presser NRK Oslo kommune til velvillighet.

Lillestrøm og Bærum skal være aktuelle alternative plasseringer for et nytt kringkastingsbygg dersom ikke den kommersielle utnyttelsen av Marienlysttomten blir god nok.

Signalet fra NRK er tydelig: Legg til rette for et innbringende tomtesalg, ellers stikker vi helt ut av byen.

Les også

NRK med 12–14 alternativer til hovedkontor

Dersom PBE er blitt instruert til å komme NRKs ønsker i møte, er det uttrykk for at presset fra NRK har virket. Det er i så fall uheldig.

Men kan det også tenkes at PBEs holdning reflekterer en generell sympati for NRK?

Som offentlig eid produsent av felles referanser har NRK en plass i våre hjerter. Også staben i PBE kan tenkes å la seg friste av høyhusbonanza dersom det kan bidra til finansiering av fellesgoder.

Derfor er det smart av NRK å delta aktivt i arbeidet med å omregulere Marienlysttomten før den selges, slik NRK nå gjør. Det samme vil gjelde for Helse Sør-Øst når Ullevål sykehus eventuelt står for tur. Vi kan alle like store inntekter fra tomtesalg når pengene går til nytt sykehus fremfor i lommene på et privat eiendomsselskap.

Statens og kommunens oppgaver

Kobling mellom tomtesalg og fellesgoder og spill med goodwill og regelrett press er neppe et godt utgangspunkt for god byutvikling.

I kommentarartikkelen «NRK og sykehusene må ikke få styre byutviklingen» i Aftenposten 21. januar stiller Andreas Slettholm spørsmål ved om politikerne i bystyret vet hva de gjør når reguleringssakene for Ullevål og Marienlyst en dag kommer til behandling. Og han oppfordrer kommunepolitikerne til ikke å la NRK og sykehusenes behov for finansiering av nybygg vektes for tungt.

Vi vil gå lenger.

Behovet for finansiering av statlige velferdsløft bør ikke vektes av kommunen i det hele tatt.

Oslos politikere burde være tydelige på at deres ansvar er å ivareta byen og beboernes interesser. Dette inkluderer ikke finansiering av nye regionsykehus og nasjonale kringkastingsbygg ved å legge til rette for ekspansiv boligbygging.

Hva er best for byen?

Hvordan kan fristilte tomter på Ullevål og Marienlyst gi gode svar på hva Norge og Oslo faktisk trenger?

NRK-tomten på Marienlyst er offentlig eid. Det burde invitere til mindre kommersiell tenkning når området nå utvikles for fremtidig bruk. Og ikke motsatt.

Ryktene går om at NRK trenger nye lokaler, men egentlig ikke vil flytte fra Marienlyst. Kunne TV-huset rives og et nytt kringkastingsbygg oppføres med en forbindelse til ikoniske Store Studio? Og kunne det fredede radiohuset gis nytt liv som videregående skole med spesialisering i mediefag, lokalisert vegg i vegg med et nytt kringkastingsbygg?

Slike ideer krever at blikket heves. Og det vil kreve at flere enn NRK og PBE setter seg ned og legger en plan.

Både staten, fylkeskommunen og kommunen kan ha relevante interesser på et omprogrammert Marienlyst – eventuelt i form av et spleiselag. Og hva som gir tomten høyest salgsverdi bør være det minst relevante i en slik diskusjon.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. NRK
 3. Sykehus
 4. Oslo kommune

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  Regningen for Oslos nye gigantsykehus skal gjøres opp ved å selge fantastiske områder til utbyggere

 2. KULTUR

  Johan H. Andresen og Snøhetta inn i kampen om NRK-tomten på Marienlyst

 3. KULTUR

  Venstre vil ha konkurranse om NRK-tomtens fremtid: – Utbyggingen blir for massiv

 4. KULTUR

  Dette er NRKs forslag for nye Marienlyst

 5. OSLOBY

  NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo er solgt

 6. OSLOBY

  Kamp om NRKs milliardtomt – selges over nyttår