Debatt

Hva er en kvinne? | Karoline Skarstein

  • Karoline Skarstein
    Karoline Skarstein
    transperson og sosiologistudent
Det som virkelig skiller menn og kvinner i dag, er at vi har fundamentalt forskjellig oppdragelse, skriver Karoline Skarstein.

Det er altfor enkelt bare å si «Nei til kjønnsroller!».

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

På 1500-tallet skrev den italienske anatomen Fallopius at «Alle deler som finnes hos menn, er til stede i kvinnen». På den tiden ble menn og kvinner sett på som anatomisk like, helt til man først på 1700-tallet forsto at menn og kvinner hadde noen anatomiske forskjeller.

Kvinnen hadde også penis, bare vrengt innover. Men som vi har lært de siste par ukene av transdebatten, har ekte kvinner vagina og ekte menn en penis. Det interessante er at selv om menn og kvinner ble sett på som anatomisk like, ble kjønnene kvinne og mann absolutt ikke sett på som like. Man kan i prinsippet spore kjønnsroller tilbake til Adam og Eva (For de som tror på slikt).

Eva ble laget av Adams ribbebein. Det forklarer også hvorfor kvinnen, på tross av ideen om anatomisk likhet, var under mannen. Tanken om kvinnen som et produkt av mannen er således absolutt tenkt før. Det var et gudgitt hierarki.

Sosiale kjønn er ikke nytt

Et hierarkisk system som også ble forsterket da man skjønte at kvinnene absolutt ikke hadde penis. Da var det ikke lengre bare gudstro, biologi ble grunnlag for kjønnsroller. Kvinner fikk tildelt enkelte oppgaver fordi man mente de var biologisk bedre egnet, det samme med mannen. Og biologien spilte en større rolle enn bare kjønnsorganer og forplantning: Man mente at kvinner og menn var født kognitivt forskjellige.

I senere tid har man begynte å snakke om sosialisering. Om hvordan forskjellig oppdragelse påvirker utviklingen av forskjellige hjerner. At kanskje ikke disse kognitive forskjellene er medfødt likevel.

I argumentasjonen til transmotstanderne de siste ukene finner man igjen en del av disse elementene. En konflikt mellom kjønnsorganer/biologi og kjønn som noe sosialt og konstruert.

Både Kari Jaquesson og Tonje Gjevjon har i Dagbladet vært veldig opptatt av penisen. «Mann kan ikke bli kvinne», skrev Jaquesson. Og fornekter dermed også at kjønn, i et samfunn, er langt mer enn bare biologi. Slik har det alltid vært. Sosiale kjønn finnes ikke nytt.

Kjønnsroller vil fortsette

Fra naturens side har vi fått utdelt forskjellige kjønnsorganer for å kunne formere oss. Men at disse kjønnsorganene skal bestemme hvilken oppdragelse du får, hvilke klær du får, om du er rosa eller blå, om du er kvinne eller mann, er helt absurd. Det er en sosial konstruksjon.

Det er konstruksjon at sykepleieryrket er et kvinneyrke. Det er ingenting biologisk som tilsier at kvinnen er en bedre egnet sykepleier. I biologismen tenker man gjerne at kvinnen er født mer empatisk, med bedre omsorgsevner osv. For å kunne ta seg av et barn. Det er bare tull, egenskaper som empati og omsorgsevne er i høyeste grad tillært.

Og der ligger hele transdebatten i dag. Et desperat forsøk på å holde på en eldgammel idé om at penisen din sier noe om hvem du er.

Og der ligger hele transdebatten i dag. Et desperat forsøk på å holde på en eldgammel idé om at penisen din sier noe om hvem du er.

Det som virkelig skiller menn og kvinner i dag, er at vi har fundamentalt forskjellig oppdragelse. Vi fødes inn i totalt forskjellige verdener. I teorien kan det tenkes at det ikke ville finnes transpersoner i en verden uten kjønnsroller, men kjønnsrollene er her. De har vært her i tusenvis av år, og de kommer til å fortsette å være her.

For enkelt å si nei

Det er altfor enkelt bare å si «Nei til kjønnsroller!». For i alle lag av et samfunn finnes det roller. Det er roller innad i kjønn også. Roller er en helt naturlig måte å organisere et samfunn på.

For de aller fleste såkalte CIS-kvinner er det å være kvinne verdens mest naturlige ting. Man kan selvsagt opponere mot enkelte roller og forventninger på individplan, men man er likevel innordnet i et kjønnet sosialt system. Og det er helt OK. Få tenker egentlig over det.

Og i stedet for å diskutere om en kvinne kan ha penis eller ikke, bør man heller forsøke å forstå hvordan det er å oppleve at det å være kvinne er verdens mest naturlige ting, samtidig som at Kari Jaquesson står og brøler at: «Det er du ikke!»

Les også:

Les også

  1. Transpersoner er ikke syke i hodet, det er kroppen som trenger behandling | Siw Slevigen

  2. Det offentlige ordskiftet forringes av feilkjønning og mistro til transpersoner. Slutt med det | Luca Dalen Espseth

  3. Det er gammeldags å skjære i friske kropper | Ingunn Økland

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Kjønnsroller
  2. Kjønn