Debatt

Forskningsrådet misforstår | Kaare M. Gautvik

  • Kaare M. Gautvik
    Dr.med., professor emeritus, overlege Lovisenberg Diakonale Sykehus
«Muskel/skjelett» som forskningsfelt blir dårlig representert av kompetente fagfeller i Forskningsrådets ekspertpanel, skriver artikkelforfatteren.

Jeg omtaler ikke symptomforskning, men vitenskapelig forskning innen sykdommer som har klare medisinske diagnoser.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Hadde ikke mitt navn vært nevnt, ville jeg ikke forstått at divisjonsdirektør J.W. Simonsen, Norges forskningsråd (NFR), ga et svar til mitt innlegg (Aftenposten 4. februar). Han har oppfattet innholdet feil siden han skriver om symptomatologi, ikke medisinsk definerte sykdommer.

Han skriver: «. smerter knyttet til muskel og skjelett (gir) ofte ikke objektive funn» som forklaring på at NFR får få søknader fra dette felt. Og som konklusjon: «Plager og høye kostnader kan reduseres gjennom tiltak som bygger på kjent kunnskap fremfor investering i ny forskning.»

I «Strategi for Norges forskningsråd 2015» står: «NFR skal bidra til å levere forskning av høy kvalitet, (og) utvikle kunnskap for å møte sentrale utfordringer i samfunn og næringsliv». Har NFR fått en ny rolle?

Har utviklet ny diagnostikk

Jeg omtaler ikke symptomforskning, men vitenskapelig forskning innen sykdommer som har klare medisinske diagnoser. Slik forskning gir ny kunnskap og grunnlag for medisinske fremskritt til pasientenes beste. NFRs bevilgninger til kreft og hjerte/kar er opptil 76 ganger større enn til sykdommer i muskel/skjelett som rammer flere og koster mest.

Er vitenskapelig forskning innen muskel/skjelettsykdommer av dårligere kvalitet enn annen medisinsk forskning? Forskningsmiljøer i Norge innen ben, brusk og bindevev har utviklet ny diagnostikk og et legemiddel for behandling av benskjørhet med (nær) helbredende effekt. Norsk forskning innen kreft- og hjerte/karforskning kan meg bekjent ikke vise til tilsvarende resultat.

«Muskel/skjelett» som forskningsfelt blir dårlig representert av kompetente fagfeller i NFRs ekspertpanel. Norske forskere vil støtte et initiativ for å rette på svakheter og bedre kvalitetssikre fagbedømmelsene.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Les mer om

  1. Kreft
  2. Helsetjenesten
  3. Forskning og vitenskap
  4. Norges Forskningsråd