Debatt

Mange av oss gående opplever det nå som utrygt å ferdes i Oslo by. Skal syklistene gis fritt spillerom? | Anne-Karine Rynning

  • Anne-Karine Rynning
    gående osloborger
Om vinteren måkes, kostes og strøs det i sykkelfeltene, selv om det da er få som sykler. Dessverre blir ikke fortauene like godt vedlikeholdt, mener debattanten.

Syklistene prioriteres. Fotgjengerne glemmes.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Oslo tilrettelegges for sykkel, men ansvarlige myndigheter glemmer fotgjengerne og gjør det utrygt for oss å ferdes i Oslo by.

Det å få flere folk til å gå istedenfor å kjøre bil eller buss er en like stor helse- og miljøgevinst som å sykle. Mange gående opplever det nå som utrygt å ferdes i Oslo by.

Les også

Syklistene kommer i 40 km/t på gang- og sykkelveien. Foreldrene tør ikke la barna gå alene.

Som bilister å regne

I flere av de store kryssene virker det som intervallet for «grønn mann» er redusert, slik at eldre og personer med nedsatt funksjonsevne ikke rekker over krysset før det blir rødt! På noen signalbokser er det en knapp under hvor man kan trykke for å få lengre tid med grønn mann. Men ikke i alle kryss. For eksempel i krysset Kirkeveien–Ullevålsveien er det ingen slik knapp på boksen. Dette må det gjøres noe med!

I tillegg må syklistene huske på at de er som bilister å regne der de suser over fotgjengerfeltet, gående er de kun hvis de triller sykkelen.

Selv om syklistene har fått tilrettelagt flotte sykkelfelt sykler de på fortauet. De kommer ofte fort, og ringer med sykkelbjellen for at vi fotgjengere skal flytte oss. Det samme gjelder i fotgjengerfeltene. Dette gjør det tidvis utrygt for gående og ferdes på fortauene i Oslo, på tross av at fortau er definert som den delen av en bygate som er reservert fotgjengere!

At en større del av veiarealet nå tilrettelegges for sykkel betyr vel ikke at syklistene gis fritt spillerom?

Les også

Mange dødsulykker på sykkel skjer når lastebilen svinger til høyre

Dårlig fremkommelighet

Om vinteren måkes, kostes og strøs det i sykkelfeltene, selv om det da er få som sykler. Dessverre blir ikke fortauene like godt vedlikeholdt, og de er ofte umåket og isete. Eldre, bevegelseshemmede og folk med barnevogn velger å gå i sykkelfeltet fordi fortauet er ufremkommelig for dem. Ettersom vi er flere som går enn som sykler om vinteren, burde fortau også måkes og strøs regelmessig.

I vinter mottok Bymiljøetaten rekordmange klager på dårlig fremkommelighet på fortauene i Oslo, og det ble registrert mange fallulykker. La oss håpe de har lært noe av det, gjør noe med det, og at det vil bli bedre å være gående i Oslo.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Sykkel
  2. Byutvikling
  3. Oslo