Debatt

Lei av sneglefarten?

 • Jan Arild Snoen
  Jan Arild Snoen
  Spaltist

Koesniking2-xpMOapptSm.jpg Foto: Mimsy Møller

Køprising er et utmerket markedsøkonomisk prinsipp som høyresiden burde omfavne.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Når veiene er fulle av biler påfører bilistene hverandre en ekstrakostnad i form av køer. Denne kostnaden består av både tapt tid og ergrelse, og rammer først og fremst bilistene rundt storbyene.

Vi står altså overfor et knapt gode: Tilgang til veier når mange andre også vil bruke dem. Den kostnadseffektive løsningen faller sammen med den rettferdige: De som bruker bilen i rushtiden bør betale mer enn de som bruker den i andre perioder. Folk som ellers støtter et av markedsøkonomiens mest grunnleggende prinsipper, at knapphet må prises, går likevel i baklås når rushtidspris bringes på banen. Derfor går flertallet i Høyre og Frp både på landsplan og i de store byene, imot dette.

Deres beste motargument er at bilistene allerede betaler samlede avgifter som overstiger kostnadene for å bygge og vedlikeholde veiene, pluss miljøkostnader. Køprising bør derfor komme istedenfor, ikke i tillegg til dagens avgifter. Økt pris i rushtiden må kompenseres med lav pris i andre perioder. På kvelden og i helgene kan det gjerne være gratis. Er ikke dette nok, kan man for eksempel redusere årsavgiften i de relevante områdene.

Økt pris i rushtiden må kompenseres med lav pris i andre perioder

Men husk også at bilistene betaler en høy pris i dag gjennom den tapte tiden og ergrelsen som køene påfører dem. Ville du ikke komme bedre ut dersom du betalte noe mer og kom frem tyve minutter tidligere?

Et mye brukt argument fra høyresiden er at rushtidsprising går ut over dem med dårlig råd og barnefamiliene. Men det er de med god inntekt som i utgangspunktet reiser mest med bil og vil betale mest. Og ifølge Urbanets analyse fra 2009 bruker ikke barnefamiliene bilen mer i rushtiden enn andre.

Et annet motargument er at det ikke er plass på bussen eller toget, slik at bilistene ikke har noe alternativ. I den grad dette er reelt, kan det møtes med å bygge ut kapasiteten. Eller vi kan bruke samme prinsippet som for bilistene, nemlig å prise et knapt gode. I Norge har de fleste som ofte bruker kollektivtransport månedskort. Har du først kjøpt dette, er den ekstra reisen i praksis gratis. Moderne billettsystemer gjør det mulig å endre på dette, slik at vi betaler ekstra for hver reise på de tidspunktene bussene er veldig fulle. I kollektivtransporten inne i byene ville dette også oppmuntre noen av oss til å gå eller sykle mer.

Dersom slik prising både med bil og i kollektivtransporten skal virke, må det være en del reisende som er fleksible – enten når det gjelder å kunne reise annen tid på døgnet eller velge et annet transportmiddel. Moderne kommunikasjonsteknologi, som gjør det lettere å jobbe hjemmefra, gjør det enklere å unngå jobbreiser i rushtiden.

Der rushtidspris brukes, viser det seg at trafikken påvirkes. I Stockholm, som har en ganske lav rushtidspris, er trafikken betydelig redusert. En høyere pris ville nok ha gitt enda større nedgang i køene. Stor skepsis i befolkningen er snudd til solid støtte i den svenske hovedstaden etter at systemet ble innført i 2006-2007.

Og én ting til: Når de nå er blitt så mange at elbilene skaper kø i kollektivfeltene, er det på tide å ta fra dem den gratis adgangen. La oss starte med å la dem betale for å bruke feltet i rushtiden, så får vi se om det er nok.

Mer fra Internrevisjonen:

 1. Les også

  Arbeiderpartiets millionærer

 2. Les også

  Frigi hasjen

 3. Les også

  «Vekten blir lagt på å forklare kriminalitet fremfor å fordømme den»

 4. Les også

  «Høyre har en lei tendens til å videreføre venstresidens politikk, bare den har fått virke en stund»

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. LEDER

  Aftenposten mener: Det er åpenbart fornuftig med veiprising

 2. ØKONOMI

  Ny rapport foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter

 3. POLITIKK

  Hun vil kutte prisen på buss, T-bane og trikk – møter motstand fra Akershus

 4. OSLO

  Oslo-byrådet vil skrote planlagt prisøkning på buss og trikk

 5. NORGE

  – Vi skal jobbe fullt, ha mange barn og være tilbake på jobb etter ett år. Men ikke ha bil!

 6. DEBATT

  Vi trenger et bedre system for å la forurenser betale | Karin Yrvin