Debatt

Frivillige ordninger kan gi mer innsikt enn tvang | Eirik Romstad

  • Eirik Romstad
    Handelshøyskolen ved NMBU, Ås
Skattedirektøren tar feil når han skriver at frivillig registrering ikke er nok fordi useriøse aktører kan velge bort åpenhet om skatteinformasjon, skriver Eirik Romstad.

Det kan bli en innovasjon mot svart økonomi.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Aftenposten 6. juli skriver skattedirektør Hans Christian Holte om økt innsats mot svart økonomi ved å gjøre flere skatte- og avgiftsopplysninger offentlige. Skattedirektøren viser til en undersøkelse fra 2016 om at over 60 prosent av bedriftslederne er positive til dette. Den høye andelen overrasker ikke når vi vet at svart økonomi påvirker konkurranseforholdene i markedene og rettighetene til arbeidstagerne.

Eirik Romstad.

Skattedirektøren tar feil

Skattedirektøren tar feil når han skriver at frivillig registrering ikke er nok fordi useriøse aktører kan velge bort åpenhet om skatteinformasjon. Når de fleste seriøse aktørene frivillig gir økt innsyn, mens de som har noe å skjule lar være, er dette ekstra informasjon ved en frivillig ordning.

Dette er i tråd med logikken i den meget siterte artikkelen til Stiglitz og Rothschild fra 1976 om separerende likevekter: De som unnlater å gi opplysninger under en frivillig ordning, sender en indirekte melding om at kanskje ikke alt er på stell.

Les også

Les innlegget: Skattedirektøren: Det er på tide med nye tiltak mot svart økonomi | Hans Christian Holte

To interessante effekter

Dette har to interessante effekter. For det første: Seriøse aktører ønsker å gjøre forretninger med andre som kan dokumentere at de driver lovlig. Det reduserer risikoen for å bli lurt eller komme på kant med loven. Dernest er dette nyttig for skatteetaten. Aktører som nekter åpenhet, «oppfordrer» skattemyndighetene til en ekstra sjekk.

Frivillige ordninger kan gi mer innsikt enn tvang. En så stor andel positive bedriftsledere gir et godt grunnlag for å prøve frivillighet. Det kan bli en innovasjon mot svart økonomi.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Nyhetsbrev Vil du ha tips om ukens beste debatter?

Les mer om

  1. Skatteetaten
  2. Svart arbeid