Er dytting og ørefiker bagateller? | Øystein Stene

  • Øystein Stene
    Øystein Stene
Vold skal problematiseres selv om liv ikke står på spill, mener Øystein Stene.

Da ville #metoo vært over før det startet.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her.

Forskerne Margunn Bjørnholt og Ole Kristian Hjemdal ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress argumenterer 10. juli i et innlegg i Aftenposten mot ting jeg ikke har hevdet. De påstår at jeg har skrevet «flere innlegg rettet mot #metoo-kampanjen».

Det stemmer ikke. Det jeg har prøvd å gjøre, er å diskutere måten kjønnsnarrativer skapes på i norsk feminisme. Deretter har jeg svart på kritikk i Aftenposten, og avisen må selv ta ansvar for overskrifter og ingresser.

Øystein Stene

Et narrativ

I det opprinnelige essayet siterte jeg NKVTS' rapport «Vold og voldtekt i Norge»: «Flere menn enn kvinner har vært utsatt for vold fra partner eller tidligere partner.» Dette var svært overraskende for meg og alle jeg nevnte det for.

I min oppdragelse, i narrativ de fleste av oss har fått presentert gjennom litteratur, film, skolegang og studier, har vi lært at det er menn som tyr til vold i parforhold.

At menn står for det meste av grov og gjentatt vold, er ingen overraskelse. Hvorfor Bjørnholt og Hjemdal later som om jeg ikke anerkjenner dette, er meg en gåte.

Les også

Les Øystein Stenes essay som startet debatten: Jeg kjenner et dypt ubehag ved den autoritære tonen og massementaliteten i #metoo-bevegelsen

Må liv stå på spill?

Det er samtidig noe bisart over at de gjør dytting, kloring, spytting, lugging, et spark bak her og en ørefik der, til vold det ikke trengs å snakkes om. Dette er ifølge dem «bagatellmessige enkelthendelser», til tross for at dette er den volden de fleste erfarer, gjentakende, uansett kjønn.

Det er først når helsen er alvorlig truet at volden kan problematiseres, først når livet står på spill at det er verdt å snakke om den. Med en slik type logikk ville #metoo vært over før det startet.