Kjære anonym mamma. Ingen barn skal oppleve å være verdt kun en liten strek på en idrettsdag

  • Innleggsforfatterne signerer nederst i teksten
Regelverk og veiledninger bør bidra til at idrettsdager blir en god og lærerik arena for alle elever, oppfordrer innleggsforfatterne.

Din historie viser at hensikten med idrettsdager må etterspørres.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kjære anonym mamma. Takk for at du deler erfaringer din datter gjorde på idrettsdagen.

Hun gledet seg til denne dagen, hvilket er et fantastisk utgangspunkt både for henne, for lærerne og skolen. Barn som gleder seg, har et stort potensial for å lære, og det er skolens ansvar å videreutvikle dette.

For din datter ble idrettsdagen et nederlag. Dine beskrivelser illustrerer et brudd på skolens og kroppsøvingsfagets pedagogiske oppdrag.

Les også

Ingen voksne spiser sjokoladekake og vaffel før en maraton

Før: prestasjon og dokumentasjon

Skolens idrettsdager har røtter langt bakover i tid og ble brukt til å måle og rangere elevenes idrettslige prestasjoner. Hensikten med målingene var å dokumentere elevenes helsetilstand. Skolen ble nærmest et laboratorium for å måle helse og normalitet, og elevenes idrettslige prestasjoner ble uttrykk for det norske folks velbefinnende (Augestad, 2003). Din historie viser at idrettsdager i denne formen fortsatt forekommer.

Skolen og kroppsøvingsfaget har imidlertid et annet kunnskapsoppdrag i dag enn for 70–80 år siden. I dag skal kroppsøving være et allmenndannende fag der elevene skal lære og erfare med kroppen og inspireres til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede. For å oppnå dette kreves en helt annen opplæring enn det din datter erfarte.

Dersom idrettsdager er forankret i kroppsøvingsfaget, skal Opplæringsloven og gjeldende læreplan være bestemmende. Ifølge læreplanen i kroppsøving skal ikke elevenes evne til å løpe fort eller hoppe høyt vurderes. For elever ved 4. årstrinn er det lek og bevegelse i varierte miljø, samhandling, dans, svømming og orientering som skal prege opplæringen.

Les også

Barnefotball er ikke bare vinn og tap. Målet er å skape dugelige borgere

Nå: Læring og samhandling

En læreplanforankret idrettsdag kunne blitt praktisert ved at elevene deltok i ulike aktiviteter med fokus på erfaring, øving og samhandling. Læreren burde gi læringsfremmende tilbakemeldinger slik at alle elevene fikk mulighet til lære på sin måte, i tråd med prinsippet om tilpasset undervisning.

Din historie viser at hensikten med idrettsdager må etterspørres. Det kan synes som idrettsdager mangler forankring i skolens styringsdokumenter, og i pedagogisk teori og etisk praksis.

Vi oppfordrer landets skolemyndigheter til en oppdatering av regelverk og veiledninger som kan bidra til at idrettsdager blir en god og lærerik arena for alle elever.

  • Kjersti Mordal Moen, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet
  • Gunn Engelsrud, professor, Norges idrettshøgskole
  • Erik Aasland, førstelektor, Universitetet i Agder
  • Knut Løndal, professor, OsloMet- storbyuniversitetet
  • Idar Lyngstad, førsteamanuensis, Nord Universitet
  • Jorunn Spord Borgen, professor, Norges idrettshøgskole

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter