Debatt

Kort sagt, onsdag 19. desember

  • Debattredaksjonen

Hiv og Aftenpostens førstesidetittel. Debatten om Marte Michelets bok. Dette er dagens kortinnlegg!

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Tilbake til 1980-tallet, Aftenposten

HivNorge fikk sist søndag titalls meldinger fra sinte og frustrerte medlemmer som finner Aftenpostens førsteside svært problematisk og som tatt fra en annen tid.

Overskriften «Betaler prisen for foreldrenes sexliv» harmonerer ikke med hva vi vet om hiv og hivbehandling i dag. Den gjenspeiler heller ikke reportasjens innhold. Den fokuserer også på at noen har skyld i å ha smittet barnet, men hiv smitter gjennom helt vanlig vaginalt samleie, slik det kommer frem i reportasjen.

Denne artikkelen kunne vært informativ og gitt kunnskap, men opprettholder holdninger og stigma rundt hiv som er det siste som fortsatt står ganske uforandret igjen fra 1980-tallet.

Mennesker som lever med hiv i Norge i dag, og over 18 millioner på verdensbasis, er på behandling som gjør at de er smittefrie og lever like lenge som hiv-negative.

Leif-Ove Hansen Styreleder, HivNorge


Derfor er Marte Michelet moraliserende

En helsides artikkel av Astrid Dypvik i Aftenposten 18. desember munner ut i et retorisk spørsmål til undertegnede: Er det et mål for en historiker å bli takket av etterkommerne til dem han skriver om?

Det er det selvsagt ikke. Det er videre lett å være enig med Dypvik når hun skriver at som historiker skal en vurdere aktører ut fra andre premisser enn dem de selv setter opp. Hun slår med rette fast at vi i dag ser på Holocaust som en langt mer sentral hendelse i den andre verdenskrig enn det folk som levde på 1940-tallet, gjorde.

Men Dypvik går omhyggelig utenom kjernen i den kritikk jeg har rettet mot Michelet når jeg skriver at hun er moraliserende. Michelet er moraliserende fordi hennes mål er å dømme fortidens mennesker, noe som leder henne på ville veier. Å dømme er ikke en faghistorikers oppgave, men å forstå hvorfor fortidens mennesker handlet som de gjorde. Årsaksproblematikken er det viktige, ikke en moralsk vurdering.

Ole Kristian Grimnes, historiker, professor emeritus, Universitetet i Oslo


  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Hiv/aids
  3. Debatt