Debatt

I vårt nabolag tar vi ansvar

  • Bydelsdirektør Marie Anbjørg Joten
  • Carl Oscar Pedersen (h)
  • Leder I Bydelsutvalget I Bydel Ullern

Folkemøtet på Montebello i februar om flyktningmottak i nabolaget fikk stor oppmerksomhet på grunn av protester mot forslaget. Nå jobber frivillige i fem ulike arbeidsgrupper med saken. Foto: Rolf Øhman

Ullern er frivilligbydelen, en del av Oslo med varmt hjerte og stort engasjement. Her stiller medmennesker opp for andre, tar samfunnsansvar og gir 350.000 timer av sin fritid til fellesskapet årlig.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Debatten i kjølvannet avNRK Brennpunkt-dokumentaren Ikke i mitt nabolag har sporet av. Debatten har dreid seg om Montebello, selv om dokumentaren egentlig handler om en byråkrat i krysspress. Dokumentaren viser blant annet utdrag fra et to timers folkemøte om et mulig flyktningmottak på Montebello. Over 200 hadde møtt frem. Noen uttrykte frykt og usikkerhet, andre ønsket flyktningene velkommen.

Mange stilte konstruktive spørsmål rundt skolevei, brannsikkerhet, bokvalitet, bruk av friarealer og den demokratiske prosessen knyttet til opprettelsen av et flyktningmottak.

Mer nyansert

Nettopp fordi debatten etter dokumentaren har handlet om smålighet blant innbyggere på Montebello, føler vi behov for å få frem et mer nyansert bilde av området. Bydel Ullern, der Montebello ligger, har og har lenge hatt, et stort hjerte. Det viser blant annet frivilligmeldingen for Bydel Ullern fra 2014. Det er mange som gjør en forskjell i Bydel Ullern. Uten kompensasjon gir de av sin tid, sine kunnskaper og ikke minst av seg selv, heter det i meldingen. Frivilligheten i bydelen står for over 200 årsverk fordelt på 90 organisasjoner og lag. Det er et viktig lim i lokalsamfunnet.

I kjølvannet av folkemøtet om flyktningmottaket har det skjedd en mobilisering av gode krefter som vil jobbe for å integrere flyktninger i bydelen.

Mange tar kontakt med bydelsadministrasjonen, Frivilligsentralen og politikere. Felles for dem er at de vil bidra med innsats for hverdagsintegrering.

Nye arbeidsgrupper

I begynnelsen av februar i år ble det arrangert et nytt folkemøte i bydelen. Frivilligsentralen hadde i samarbeid med bydelen invitert alle frivillige lag og organisasjoner til en idédugnad om hvordan de sammen kan bidra til god integrering av innvandrere og nyankomne flyktninger. NRK, VG, Aftenposten og de andre mediene som kom til Montebello-møtet, glimret med sitt fravær.

Resultatet av arbeidet er fem arbeidsgrupper som jobber for å inkludere og integrere flyktninger som er blitt, eller skal bosettes i bydelen.

Arbeidet er i gang. Det er mange som melder seg. Det er stor begeistring. Og arbeidet går fort. En gruppe planlegger velkomstfest, en språkgruppe jobber med språktrening. Vennefamilier, vennegrupper og enkelt frivillige er med som veivisere og skaper tilhørighet. Allerede 25. mai skal mange nye frivillige i bydelen kurses av Frivilligsentralen.

Ullern er bydelen med et varmt hjerte som banker for frivillig arbeid – også for flyktninger.


Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Debattinnlegget er tilsvar til blant annet disse to innleggene:

Les også

  1. Tror vi nå at det bor «smålige rasister» på Montebello?

  2. «Det ble så stille på Montebello at du kan høre naboen rape etter lørdagens kobebiff.»

Les mer om

  1. Debatt
  2. Asyl
  3. Migrantkrisen i Europa