Debatt

«Reinskapets time» | Kåre Rapp

  • Kåre Rapp
    Forsker
Reineier Jovsset Saras «kamp for flokken er i realiteten en kamp om ressursene, skriver artikkelforfatteren.

Det kan ikke være noen menneskerett å ødelegge det naturlige beitegrunnlaget for seg og sine egne.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I A-magasinet 28. februar ble det under denne tittelen gitt stor, men akk så snever omtale av saken mellom reindriftsutøver Jovsset Sara og staten om reinbeite og nedslakting i Finnmark.

Les også

Reineier tapte i Høyesterett – må redusere flokken

Sverting

Aftenposten, som de fleste medier, synes helt å glemme hva saken egentlig dreier seg om. Ekspert innen Samisk historie, Ivar Bjørklund ved Universitetet i Tromsø, har som eksempel trukket frem fornorskningspolitikken, ILO konvensjonen, urfolks spesielle rettigheter og generelle menneskerettigheter ellers i sin iver etter å sverte staten, vårt rettsvesen og myndighetene i denne saken.

Myndighetenes oppgave, å sørge for en balansert og «bærekraftig» bruk av beiteressursen, synes å være glemt.

Forskning

Beitegranskinger i naturlig beiteland og reinsdyrs nødvendige næringskrav til livberging og vekst sommerstid og til livberging vinterstid blir ikke nevnt.

Forskning over mange år (som undertegnede har vært med på) viser at et reinsdyr krever omkring 300 dekar naturlig beite årlig. Det betyr (noe forenklet) at nedslakting av 30 reinsdyr «frigir» beite på ca. 10 kvadratkilometer årlig. Selv i enorme Finnmark er ikke et slikt reinbeiteareal ubetydelig.

Overbeiting

Når Aftenposten skriver at dette er Saras «kamp for flokken», så er det i realiteten en kamp om ressursene.

Den som har sett den store overbeitingen på deler av naturlig reinbeiteland i Finnmark, skjønner at dette må tas på alvor. Det kan ikke tillates at en av reindriftsutøverne nekter å etterkomme myndighetenes krav. Og dette samtidig som reindriftsutøverne selv ødelegger tusenvis av dekar beiteland årlig med reingjerder, og at de skader uante arealer beite ved sin ukontrollerte kjøring med ATV-er sommerstid.

Det kan vel ikke være noen menneskerett å ødelegge det naturlige beitegrunnlaget for seg og sine egne.

  • Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter

Les mer om

  1. Finnmark
  2. Urfolk
  3. Samer
  4. Debatt