Debatt

Kort sagt, fredag 7. september

  • Debattredaksjonen

Kristelig Folkepartis vei, Aftenposten som bildeavis, løsarbeiderkontrakter i arbeidslivet, røvertidsskrift, fattigdom og utbygging av Oslo havn. Dette er dagens kortinnlegg.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Kvar går Kristelig Folkeparti?

r seg over når leiarane går i Pride og familiepolitisk talsmann for partiet vier samkjønna par. Etter dette er det svært mange som har meldt seg ut. Nokre av oss meinar at partiet burde skifte namn. I staden for Kristelig Folkeparti kunne det heite Humanistisk Folkeparti. Det ville vere meir dekkande for det partiet står for.
Det er eit ansvar å bære kristennamnet. Å kalle partiet kristent skulle innebære at ein bygger på Bibelen, Guds ord. Dette gjer ikkje Kristelig Folkeparti lenger! Pariet vart starta av eldsjeler som Nils Lavik og vart vidareført av Lars Korvald og Kåre Kristiansen. På den tida kunne ein som kristen trygt stemme på dette partiet. Seinare tok Kjell Magne Bondevik og Knut Arild Hareide over. Dei har ført partiet inn i ei liberal retning der mange av oss ikkje kjenner seg att.

Før i tida låg partiet på over ti prosent, men no er spørsmålet om dei vil halde seg over sperregrensa på fire prosent. Dette viser at KrF har gått i feil retning. Kristne stemmer no på ulike parti og har vorte splitta. Eg sjølv stemmer på partiet De kristne. Dette er eit lite parti, men det har eit godt program som står for dei kristne verdiane og støttar Israel og det jødiske folket.

Fylkesleiar i Møre og Romsdal KrFU skriv i ein artikkel kvifor han går i Pride. Det er for å kjempe for menneskeverdet og nestekjærleiken. Dette er viktige ting som man er einige om, men ein treng ikkje å gå i slike tog for å fremme dette. Vi er alle skapte i Guds bilete og er verdifulle. Gud elskar syndaren, men hatar synda. Legninga er at vi er skapte som mann og kvinne: «Og Gud skapte mennesket i sitt bilete, i Guds bilete skapte han det, til mann og kvinne skapte han dei.» 1. Mosebok 1:27. Dette er Guds sanne ord som står fast til evig tid!

Vi er mange som mislikar at homoflagget vaiar over alt og ser på det som ei forbanning over land og folk. Flagget har seks fargar, men regnbogen har sju fargar. Seks står for det menneskelege, men sju for det guddomelege. KrF burde vere for gode til å støtte det som organisasjonen Fri står for. Dei burde også vere meir ærlege. Vi erfarar lokalt at dei bryt valløfta sine. KrF, vend om mens det enno er tid!

Hans Reite

Oppdatert: Knut Arild Hareides navn var skrevet feil.

Aftenposten: fattigmannsutgave av Norges største papiravis

Aftenposten var en gang en seriøs avis, med mye tekst og små bilder. Leserne ble tatt på alvor. Nå er det andre prioriteringer og vinklinger av stoffet. Enorme bilder fyller de fleste sidene, innen alle stoffområder. Bildene er dessuten ofte uinteressante og dårlige. Leserne blir undervurdert.

Aftenposten fremstår nå mer som et bildeblad, som forsøker å skjule at de har mindre skrevet stoff å gi sine faste lesere. Teksten drukner i bilder, og lesingen forstyrres av dem.

Fratrukket bilder, annonser, reklame, NTB-meldinger og eksterne innlegg, så utgjør redaksjonell tekst rundt 10 prosent av Aftenposten. Den er i dag en fattigmannsutgave av Norges største papiravis. Vi har ikke lenger en seriøs, konservativ og fyldig dagsavis.

Leif Osvold

Løsarbeiderkontrakter er ugress i arbeidslivet

Administrerende direktør Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel, angriper meg i Aftenposten 22. august med at min bruk av ordene bakterier og ugress er rettet mot «avtaler som brukes av næringslivet» og «bransjeorganisasjonene våre». Dette er feil.

NHO-foreningens varemerke er ansettelseskontrakten «Fast ansettelse uten garantilønn». Over så lang tid utfordret NHO-foreningen et seriøst arbeidsliv at Regjeringen foreslo – og et samlet storting vedtok – lovendring fra 1.1.2019, slik at disse kontraktene blir ulovlige. NHO-foreningen måtte kalle sine ansettelseskontrakter for fast ansettelse, fordi midlertidig ansettelser i bemanningsforetak er og blir ulovlig etter arbeidsmiljøloven. Men for å omgå dette faktum, brukte NHO-foreningen en ansettelseskontrakt uten forutsigbarhet for arbeid, stillingsomfang og dermed inntekt.

NHO-foreningen har brukt denne kontraktsformen som vervingsgrunnlag helt siden de fikk Jobzone som medlem i 2009. Ansettelseskontrakten fungerer som en løsarbeiderkontrakt. Slik arbeider NHO-foreningen ved direktør Kaltenborn. Jeg spurte henne direkte på debatt under Arendalsuka om hun på vegne av NHO-foreningen tok selvkritikk for denne ansettelseskontrakten. Kaltenborn tok ingen selvkritikk.

Jeg har gjentatte ganger sagt at denne ansettelsesformen er som en bakterie eller som et ugress i norsk arbeidsliv, som må rykkes opp med roten. Dette er arbeidslivets gampesyre. Med Stortingets enstemmige definisjon av fast ansettelse, med tilhørende bestemmelser, er Kaltenborns varemerke skrotet. Som saksordfører mener jeg dette er en stor seier i arbeidet for et mer velorganisert arbeidsliv.

Per Olaf Lundeteigen, stortingsrepresentant (Sp)


Folk og røvere

Aftenposten har lagt til rette for en viktig ordveksling om de såkalte røvertidsskrift, som er kanaler for falsk og dårlig forskning og gjør at seriøs forskning er bortkastet for dem som går i fellen.

Men røvertidsskriftene er ikke eneste mulighet til formidling av forskning som ikke er kvalitetssikret eller dårlig, man kan bare ty til nyhetsmediene. I fjor høst brukte for eksempel A-magasinet en utgave til å blåse opp Bushra Ishaqs funn fra hennes egen undersøkelse av muhammedanere i Norge, hvor kun 13 prosent av de forespurte svarte. Undersøkelsen og redaksjonen fikk legitimitet ved å innhente en kommentar fra professor Ottar Hellevik om at selv undersøkelser med meget lav svarprosent kan være gyldige. Hellevik kunne jo ikke annet, siden han har vært primus motor for undersøkelsen Norsk Monitor som er beheftet med meget lav svarprosent. Den 9. april ga så Aftenposten Hellevik to avissider til å fremlegge sine meget bastante slutninger om Frp og nordmenns holdninger til innvandring, basert på små tall fra, nettopp, Norsk Monitor.

Ønsker man å få ut et budskap, finnes det alltid kanaler, og det er ikke lett for nyhetsmediene å skille klinten fra hveten når det gjelder forskning. Det oppfordres til at forskerne selv formidler til folket, slik Hellevik gjør, men under dekke av fine yrkestitler har vi alle en dagsorden – akkurat som røvertidsskriftene.

Arild Vaktskjold, Høgskulen i Innlandet, avd. Elverum


Fattig?

Min søster er uføretrygdet pga. en hodeskade – og fattig.

En jeksel måtte trekkes da hun ikke hadde råd til rotbehandling. Dessverre også én til.

Varmtvannsberederen slås på hver 14. dag for å dusje. Ellers er det bare kaldt vann i kranen. Varmt vann hver dag koster for mye.

På de verste vinterdagene er det sengetid kl. 19 for å spare varmeutgifter.
Det er å være fattig i Norge. Min søster hadde følt seg rik som en dronning med eget hus og egen hytte!

All ære til dem som fokuserer på gjenbruk og mindre forbruk. Det er gunstig for kloden – men kall det ikke å være fattig. Kall det å ta valg. En fattig har ikke valg.

Anonym


Vi forsøkte å protestere!

Under overskriften «Hvis man ikke liker at Operaen bygges inne, burde man ha protestert for 15 år siden», gis det et inntrykk av at det ikke ble «sagt ifra» da planene for utbygging av havnen ble lagt. Fylkesmannen i Oslo og Akershus bemerket at «Bjørvika er en svært omfattende og komplisert reguleringsplan», og den var tung lesning for folk flest. Jeg burde kanskje vært en mer «flittig aktivist», men Aftenposten har nå engang vært en viktig kanal for folk flest til å gi uttrykk for sine meninger, og i et leserinnlegg – tilfeldigvis også publisert samme dag – skrev jeg at utbyggingen vil «sammen med Aker brygge, Vestbanen og den planlagte utbyggingen i Bjørvika bidra til kommunens plan om et "helhetlig arkitektonisk preg" på Oslo Havn. Rådhuset, Festningen og operaen omkranset av en mur med boliger for dem som har råd til å bo der. Disse områdene er egentlig altfor verdifulle til å selges, men som så ofte før: Det er alltid noen som står bak og tjener på det som vedtas. Det er pengene som rår, og vi får ta det vi får.»

Så vi forsøkte for 15 år siden, men stanget bare hodet i muren.

Kjell Klinkenberg, Oslo

Les mer om

  1. Kort sagt
  2. Kjell Magne Bondevik
  3. Kristelig Folkeparti (KrF)
  4. Homofili
  5. Fattigdom
  6. Bjørvika
  7. Utbygging