Debatt

Det umulige helsebyråkratiet

 • Lene Haug

Det er bedre at noen får en drosjetur for mye enn at vi bruker enorme ressurser på å forhindre det, skriver Lene Haug. <B>WIKIMEDIA COMMONS</B>

Funksjonshemmedes transporttilbud stanger mot byråkratiet. Vi trenger et mer effektivt system der behov følger brukeren elektronisk.

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Helseutgiftene er høye og budsjettene må holdes. Regninger sendes fra det ene nivået til det andre.

Lene haug

Noe skal betales av staten og noe av kommunen eller bydelen. Det er mange mottagere, tjenester og etater. Ordninger kan misbrukes og behovet for kontroll oppleves som stadig økende. Det må brukerne lide under.

Kompliserte ordninger

Det finnes utallige eksempler på hvor komplisert ordningene er. Selv på et konkret område som transport er byråkratiet til å miste pusten av. Tenk deg at du er en ung rullestolbruker fra Oslo. Du trenger transport til videregående skole, lørdagsjobb, terapiridning, fysioterapi, og besøk hos venner. Da må du forholde deg til minst fem, kanskje seks ordninger.

Pasientreiser dekker transport til fysioterapi, men ikke til ortoped. Du må kontakt Nav for å reise til ortopeden. Bidragsreiser administreres av Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som har en spesialordning for transport til terapiridning. Ordningen for tilrettelagt transport (TT) i kommunen brukes til arbeids-, skole— og fritidsreiser. Unntatt hvis du skal ri.

Statlig ordning

Arbeids- og utdanningsreiser er nytt av året. Transport til arbeid og høyere utdanning skal fra i år inngå i en statlig ordning. Brukerne må sende ny søknad med dokumentasjon og legeerklæring. Nav dekker reiser som skjer i forbindelse med ditt samarbeid med Nav. TT-kort må du søke bydelen om. Behovet må selvsagt dokumenteres av en lege, selv om bydelen kjenner deg og vet at du er avhengig av rullestol.

For å få fysioterapi må du først ha rekvisisjon til av lege. Deretter rekvirerer fysioterapeuten reisene hos Pasientreiser. Selve reisen bestiller du selv. Når det gjelder ridning må en lege dokumentere at du ikke kan benytte offentlig transport, og etterpå kan fysioterapeuten som administrer ridningen skrive en rekvisisjon som du selv kan gi til et hvilket som helst transportselskap.

Ekstra dokumentasjon

Nytt av året er at bydelen vil ha ekstra kontroll på hvor du reiser, så nå må du også sende ekstra dokumentasjon på at du går på skole i bydelen din. Bruker du TT-kort må du alltid legge ut for en egenandel. Egenandelen for TT-kjøring i Oslo kommune er 48 kroner. Det er vanlig å betale med en kupong. Rullestolbilene har ikke kortterminal. Det er enten kontant eller kupong. Kuponger kan bare kjøpes ved fremmøte i Trondheimsveien 100. Sjåførene fører kupongregnskap. Egenandelen er en del av sjåførens betaling, da de sender regnskap og kuponger til Oslo Taxi som igjen lager regnskap og sender kupongene videre. Det er bydelen som skal betale for dine reiser, det vil si den delen som du ikke betaler gjennom egenandelen. For reiser til en videregående skole betaler du imidlertid ikke egenandel. Utdanningsetaten betaler for deg. Du må bare legge ut. De ansatte ved undervisningsstedet lager skjemaer og krever egenandelene tilbake for deg.

Når du skal til fysioterapeuten må du huske å ha med deg frikortet ditt, hvis ikke må du betale en egenandel på 133 kroner pr. tur. Dersom du har frikortet hjemme kan du imidlertid få refundert denne egenandelen senere ved å søke. Når du reiser til ridning skal du ikke betale egenandel, selv om du ikke har frikort. Sjåføren får dekket sine utgifter ved å sende inn rekvisisjonen sammen med kvittering for turen til HELFO.

Systemet med egenandeler er dyrt å administrere. Hadde egenandelen vært droppet ville alle parter spart penger på det. I tillegg tar de utallige søknadene av legenes tid. Manglende samhandling og standardisering fører til at søknader stadig kommer i retur på grunn av feil.

Effektivitet for brukere bør derfor være fokus, og all kontrollvirksomheten må bli rasjonell. Det er bedre at noen får en drosjetur for mye enn at vi bruker enorme ressurser på å forhindre det. Selv rullestolbrukere er uskyldige inntil det motsatte er bevist. Vi trenger et system der opplysninger om behov følger brukeren elektronisk.

Les mer om

 1. Debatt

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Regjeringen vil slå sammen frikort. Sjekk hvem som vinner, og hvem som får økte helseutgifter.

 2. OSLOBY

  Taxisjåfør kjørte omveier – må tilbakebetale 254.000

 3. NORGE

  Flere rektorer kritiske til Regjeringens nye fraværsgrense, men fraværet går ned

 4. NORGE

  Disse nye reglene trer i kraft fra 1. januar 2018

 5. POLITIKK

  Endelig statsbudsjett vedtas mandag: Her er 15 endringer som berører lommeboken

 6. POLITIKK

  Slik påvirker budsjettet lommeboken din neste år